Bài 3. Chuyển động thẳng biến đổi đều

Bình chọn:
4 trên 491 phiếu
Phương pháp giải một số dạng bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đều

Tổng hợp phương pháp giải một số dạng bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đều hay, chi tiết

Xem chi tiết

Lý thuyết chuyển động thẳng biến đổi đều

I. Vận tốc tức thời – Chuyển động thẳng biến đổi đều

Xem chi tiết

Câu C1 trang 16 SGK Vật lý 10

Giải Câu C1 trang 16 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Câu C2 trang 17 SGK Vật lý 10

Giải Câu C2 trang 17 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C3 trang 19 SGK Vật lý 10

Giải Câu C3 trang 19 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C4 trang 19 SGK Vật lý 10

Hình 3.6 là đồ thị vận tốc - thời gian của một thang máy trong 4s đầu kể từ lúc xuất phát. Hãy xác định gia tốc của thang máy trong giây đầu tiên.

Xem lời giải

Câu C5 trang 19 SGK Vật lý 10

Giải Câu C5 trang 19 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C6 trang 19 SGK Vật lý 10

Giải Câu C6 trang 19 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C7 trang 21 SGK Vật lý 10

Giải Câu C7 trang 21 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C8 trang 21 SGK Vật lý 10

Giải Câu C8 trang 21 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Bài 1 trang 22 sgk Vật lí 10

Giải bài 1 trang 22 SGK Vật lí 10. Viết công thức tính vận tốc tức thời của một vật chuyển động tại một điểm trên quỹ đạo.

Xem lời giải

Bài 2 trang 22 sgk Vật lí 10

Giải bài 2 trang 22 SGK Vật lí 10. Véc tơ vận tốc tức thời tại một điểm của một chuyển động thẳng được xác định như thế nào?

Xem lời giải

Bài 3 trang 22 sgk Vật lí 10

Giải bài 3 trang 22 SGK Vật lí 10. Chuyển động thẳng nhanh dần đều, chậm dần đều là gì?

Xem lời giải

Bài 4 trang 22 sgk Vật lí 10

Giải bài 4 trang 22 SGK Vật lí 10. Viết công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh, chậm dần đều.

Xem lời giải

Bài 5 trang 22 sgk Vật lí 10

Giải bài 5 trang 22 SGK Vật lí 10. Gia tốc của chuyển động nhanh, chậm dần đều có dặc điểm gì?

Xem lời giải

Bài 6 trang 22 sgk Vật lí 10

Giải bài 6 trang 22 SGK Vật lí 10. Viết công thức tính quãng đường đi được của chuyển động nhanh, chậm dần đều.

Xem lời giải

Bài 7 trang 22 sgk Vật lí 10

Giải bài 7 trang 22 SGK Vật lí 10. Viết phương trình chuyển động của của chuyển động thẳng nhanh, chậm dần đều?

Xem lời giải

Bài 8 trang 22 sgk Vật lí 10

Giải bài 8 trang 22 SGK Vật lí 10. Thiết lập công thức tính gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều theo vận tốc quãng đường đi được?

Xem lời giải

Bài 9 trang 22 sgk Vật lí 10

Câu nào đúng?

Xem lời giải

Bài 10 trang 22 sgk Vật lí 10

Giải bài 10 trang 22 SGK Vật lí 10. Trong công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều

Xem lời giải

Xem thêm