CHƯƠNG VII. CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ

Bình chọn:
4.8 trên 107 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 7 - Vật lí 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 7 - Vật lí 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 7 - Vật lí 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 7 - Vật lí 10

Xem lời giải

Lý thuyết độ ẩm của không khí

I. Độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm cực đại

Xem chi tiết

Lý thuyết biến dạng cơ của vật rắn

- Biến dạng cơ là sự thay đổi kích thước

Xem chi tiết

Lý thuyết chất rắn kết tinh, chất rắn vô định hình

I. Chất rắn kết tinh.

Xem chi tiết

Lý thuyết nở vì nhiệt của vật rắn

I. Sự nở dài.

Xem chi tiết

Lý thuyết các hiện tượng bề mặt của chất lỏng

I. Lực căng bề mặt

Xem chi tiết

Lý thuyết sự chuyển thể của các chất

I. Sự nóng chảy

Xem chi tiết

Câu C1 trang 184 SGK Vật lý 10

Giải Câu C1 trang 184 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C2 trang 185 SGK Vật lý 10

Giải Câu C2 trang 185 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C3 trang 186 SGK Vật lý 10

Giải Câu C3 trang 186 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Bài 1 trang 186 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 1 trang 186 SGK Vật lí 10. Chất rắn kết tinh là gì?

Xem lời giải

Bài 2 trang 186 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 2 trang 186 SGK Vật lí 10. Phân biệt chất rắn đơn tinh thể và chất rắn đa tinh thể ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 186 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 3 trang 186 SGK Vật lí 10. Chất rắn vô định hình là gì?

Xem lời giải

Bài 4 trang 187 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 4 trang 187 SGK Vật lí 10. Phân loại các chất rắn theo cách nào dưới đây là đúng?

Xem lời giải

Bài 5 trang 187 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 5 trang 187 SGK Vật lí 10. Đặc điểm và tính chất nào dưới đây không liên quan đến chất rắn kết tinh?

Xem lời giải

Bài 6 trang 187 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 6 trang 187 SGK Vật lí 10. Đặc điểm và tính chất nào dưới đây liên quan đến chất rắn vô định hình?

Xem lời giải

Bài 7 trang 187 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 7 trang 187 SGK Vật lí 10. Kích thước của các tinh thể phụ thuộc vào điều kiện gì?

Xem lời giải

Bài 8 trang 187 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 8 trang 187 SGK Vật lí 10. Tại sao kim cương và than chì đều được cấu tạo

Xem lời giải

Bài 9 trang 187 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 9 trang 187 SGK Vật lí 10. Hãy lập bảng phân loại và so sánh các đặc tính của các chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình ?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất