CHƯƠNG III. CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN

Bình chọn:
4.1 trên 47 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 3 - Vật lí 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 3 - Vật lí 10

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 3 - Vật lí 10 có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết)  - Đề số 1 - Chương 3 - Vật lí 10 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 3 - Vật lí 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 3 - Vật lí 10

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 3 - Vật lí 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 3 - Vật lí 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 3 - Vật lí 10

Xem chi tiết

Câu C1 trang 96 SGK Vật lý  10 Câu C1 trang 96 SGK Vật lý 10

Giải Câu C1 trang 96 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Câu C2 trang 97 SGK Vật lý  10 Câu C2 trang 97 SGK Vật lý 10

Giải Câu C2 trang 97 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Câu C3 trang 98 SGK Vật lý  10 Câu C3 trang 98 SGK Vật lý 10

Giải Câu C3 trang 98 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Bài 1 trang 99 sgk Vật lý lớp 10 Bài 1 trang 99 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 1 trang 99 SGK Vật lí 10. Phát biểu điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của hai lực.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 99 sgk Vật lý lớp 10 Bài 2 trang 99 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 2 trang 99 SGK Vật lí 10. Trọng tâm của một vật là gì ?

Xem chi tiết

Bài 3 trang 100 sgk Vật lý lớp 10 Bài 3 trang 100 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 3 trang 100 SGK Vật lí 10. Cho biết trọng tâm của một số vật đồng chất và có dạng hình học đối xứng ?

Xem chi tiết

Bài 4 trang 100 sgk Vật lý lớp 10 Bài 4 trang 100 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 4 trang 100 SGK Vật lí 10. Phát biểu quy tắc tổng hợp hai lực đồng quy?

Xem chi tiết

Bài 5 trang 100 sgk Vật lý lớp 10 Bài 5 trang 100 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 5 trang 100 SGK Vật lí 10. Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song?

Xem chi tiết

Bài 6 trang 100 sgk Vật lý lớp 10 Bài 6 trang 100 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 6 trang 100 SGK Vật lí 10. Một vật có khối lượng m = 2kg

Xem chi tiết

Bài 7 trang 100 sgk Vật lý lớp 10 Bài 7 trang 100 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 7 trang 100 SGK Vật lí 10. Hai mặt phẳng tạo với mặt phẳng nằm ngang

Xem chi tiết

Bài 8 trang 100 sgk Vật lý lớp 10 Bài 8 trang 100 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 8 trang 100 SGK Vật lí 10. Một quả cầu đồng chất có khối lượng 3kg

Xem chi tiết

Câu C1 trang 102 SGK Vật lý  10 Câu C1 trang 102 SGK Vật lý 10

Giải Câu C1 trang 102 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Bài 1 trang 103 sgk Vật lý lớp 10 Bài 1 trang 103 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 1 trang 103 SGK Vật lí 10. Momen lực đối với một trục quay là gì?

Xem chi tiết

Bài 2 trang 103 sgk Vật lý lớp 10 Bài 2 trang 103 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 2 trang 103 SGK Vật lí 10. Phát biểu điều kiện cân bằng của một vật

Xem chi tiết

Bài 3 trang 103 sgk Vật lý lớp 10 Bài 3 trang 103 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 3 trang 103 SGK Vật lí 10. Hãy vận dụng quy tắc momen lực

Xem chi tiết

Bài 4 trang 103 sgk Vật lý lớp 10 Bài 4 trang 103 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 4 trang 103 SGK Vật lí 10. Một người dùng búa để nhổ một chiếc đinh (Hình 18.6)

Xem chi tiết

Bài 5 trang 103 sgk Vật lý lớp 10 Bài 5 trang 103 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 5 trang 103 SGK Vật lí 10. Hãy giải thích nguyên tắc hoạt động của chiếc cân

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài