CHƯƠNG III. CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN

Bình chọn:
4 trên 48 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 3 - Vật lí 10

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 3 - Vật lí 10 có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

Phương pháp giải bài tập hợp lực song song cùng chiều, ngược chiều – ngẫu lực

Tổng hợp phương pháp giải bài tập hợp lực song song cùng chiều, ngược chiều – ngẫu lực hay, chi tiết

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 3 - Vật lí 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 3 - Vật lí 10

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 3 - Vật lí 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 3 - Vật lí 10

Xem lời giải

Lý thuyết cân bằng của một vật có trục quay cố định, momen lực

I. Cân bằng của một vật có trục quay cố định

Xem chi tiết

Lý thuyết ngẫu lực

I. Ngẫu lực là gì?

Xem chi tiết

Lý thuyết cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song

I. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực

Xem chi tiết

Lý thuyết chuyển động tịnh tiến của vật rắn, chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định

I. Chuyển động tịnh tiến của một vật rắn

Xem chi tiết

Lý thuyết quy tắc hợp lực song song cùng chiều

I. Quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều.

Xem chi tiết

Câu C1 trang 96 SGK Vật lý 10

Giải Câu C1 trang 96 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C2 trang 97 SGK Vật lý 10

Giải Câu C2 trang 97 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C3 trang 98 SGK Vật lý 10

Giải Câu C3 trang 98 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Bài 1 trang 99 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 1 trang 99 SGK Vật lí 10. Phát biểu điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của hai lực.

Xem lời giải

Bài 2 trang 99 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 2 trang 99 SGK Vật lí 10. Trọng tâm của một vật là gì ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 100 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 3 trang 100 SGK Vật lí 10. Cho biết trọng tâm của một số vật đồng chất và có dạng hình học đối xứng ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 100 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 4 trang 100 SGK Vật lí 10. Phát biểu quy tắc tổng hợp hai lực đồng quy?

Xem lời giải

Bài 5 trang 100 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 5 trang 100 SGK Vật lí 10. Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song?

Xem lời giải

Bài 6 trang 100 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 6 trang 100 SGK Vật lí 10. Một vật có khối lượng m = 2kg

Xem lời giải

Bài 7 trang 100 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 7 trang 100 SGK Vật lí 10. Hai mặt phẳng tạo với mặt phẳng nằm ngang

Xem lời giải

Bài 8 trang 100 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 8 trang 100 SGK Vật lí 10. Một quả cầu đồng chất có khối lượng 3kg

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất