CHƯƠNG II. ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

Bình chọn:
4.4 trên 73 phiếu
Bài 1 trang 58 sgk vật lí 10

Giải bài 1 trang 58 SGK Vật lí 10. Phát biểu định nghĩa của lực

Xem lời giải

Bài 2 trang 58 sgk vật lí 10

Giải bài 2 trang 58 SGK Vật lí 10. Tổng hợp lực là gì?

Xem lời giải

Bài 3 trang 58 sgk vật lí 10

Giải bài 3 trang 58 SGK Vật lí 10. Hợp lực...

Xem lời giải

Bài 4 trang 58 sgk vật lí 10

Giải bài 4 trang 58 SGK Vật lí 10. Phân tích lực là gì?

Xem lời giải

Bài 5 trang 58 sgk vật lí 10

Giải bài 5 trang 58 SGK Vật lí 10. Cho hai lực đồng quy có độ lớn bằng 9 N và 12 N.

Xem lời giải

Bài 6 trang 58 sgk - vật lí 10

Giải bài 6 trang 58 SGK Vật lí 10. Cho hai lực đồng quy có cùng độ lớn 10 N

Xem lời giải

Bài 7 trang 58 sgk - vật lí 10

Phân tích lực...

Xem lời giải

Bài 8 trang 58 sgk - vật lí 10

Giải bài 8 trang 58 SGK Vật lí 10. Một vật có trọng lượng

Xem lời giải

Bài 9 trang 58 sgk - vật lí 10

Giải bài 9 trang 58 SGK Vật lí 10. Em hãy đứng vào giữa hai chiếc bàn đặt gần nhau

Xem lời giải

Câu C1 trang 60 SGK Vật lý 10

Giải Câu C1 trang 60 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C2 trang 61 SGK Vật lý 10

Giải Câu C2 trang 61 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C3 trang 61 SGK Vật lý 10

Giải Câu C3 trang 61 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Câu C4 trang 62 SGK Vật lý 10

Giải Câu C4 trang 62 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C5 trang 63 SGK Vật lý 10

Giải Câu C5 trang 63 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Bài 1 trang 64 sgk vật lí 10

Giải bài 1 trang 64 SGK Vật lí 10. Phát biểu định luật Niutơn.

Xem lời giải

Bài 2 trang 64 sgk vật lí 10

Giải bài 2 trang 64 SGK Vật lí 10. Phát biểu và viết hệ thức của định luật II Niutơn ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 64 sgk vật lí 10

Giải bài 3 trang 64 SGK Vật lí 10. Nêu định nghĩa và các tính chất của khối lượng?

Xem lời giải

Bài 4 trang 64 sgk vật lí 10

Giải bài 4 trang 64 SGK Vật lí 10. Trọng lượng của một vật là gì?

Xem lời giải

Bài 5 trang 64 sgk vật lí 10

Giải bài 5 trang 64 SGK Vật lí 10. Phát biểu và viết hệ thức của định luật III Niu – tơn?

Xem lời giải

Bài 6 trang 64 sgk vật lí 10

Giải bài 6 trang 64 SGK Vật lí 10. Nêu những đặc điểm của cặp “ lực và phản lực”

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất