Bài 8 trang 58 SGK Vật lí 10


Một vật có trọng lượng

Đề bài

Một vật có trọng lượng P = 20N được treo vào một vòng nhẫn O (coi là chất điểm). Vòng nhẫn được giữ yên bằng hai dây OA và OB (Hình 9.11). Biết dây OA nằm ngang và hợp với dây OB một góc là 1200. Tìm lực căng của hai dây OA và OB.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Sử dụng quy tắc hình bình hành.

- Áp dụng công thức tỉ số lượng giác.

Lời giải chi tiết

- Biểu diễn lực:

- Để hệ cân bằng: \(\vec{P}\) + \(\vec{T_{A}}\) + \(\vec{T_{B}}\) = \(\vec{0}\) 

- Mặt khác: \(\vec P + \overrightarrow {{T_A}}  = \vec Q \Rightarrow \overrightarrow {{T_B}}  + \vec Q = \overrightarrow 0  \Rightarrow \overrightarrow {{T_B}}  =  - \vec Q \)\(\Rightarrow \left| {\overrightarrow {{T_B}} } \right| = \left| {\vec Q} \right|\) 

- Ta có: \(\widehat {BOA} = {120^0} \Rightarrow \alpha  = \widehat {{T_A}OQ} = {180^0} - {120^0} = {60^0}\); P = 20N.

- Xét tam giác OTAQ vuông tại TA, có:

\(\left\{ \matrix{
\tan \alpha = \dfrac{P}{{T_A}} \Rightarrow {T_A} = \dfrac{P}{\tan \alpha } = {\dfrac{20}{\tan 60}}= 11,55N \hfill \cr
\sin \alpha = \dfrac{P}{Q} \Rightarrow Q = \dfrac{P}{\sin \alpha } = \dfrac{20}{\sin 60} = 23,1N = {T_B} \hfill \cr} \right. \)\(\Rightarrow \left\{ \matrix{
{T_A} = 11,55N \hfill \cr
{T_B} = 23,1N \hfill \cr} \right.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 109 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí