Bài 6 trang 58 SGK Vật lí 10


Cho hai lực đồng quy có cùng độ lớn 10 N

Đề bài

Cho hai lực đồng quy có cùng độ lớn 10 N

a) Góc giữa hai lực bằng bao nhiêu thì hợp lực cũng có độ lớn bằng 10 N ?

A. 900                         B. 1200

C. 600                         D. 00

b) Vẽ hình minh hoạ.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Độ lớn hợp lực: \(F = \sqrt {F_1^2 + F_2^2 + 2{F_1}{F_2}\cos \left( {\overrightarrow {{F_1}} ,\overrightarrow {{F_2}} } \right)} \)

Với: \({\left( {\overrightarrow {{F_1}} ,\overrightarrow {{F_2}} } \right)}\) là góc giữa 2 lực.

Lời giải chi tiết

a) Đáp án B

\(\eqalign{
& F = \sqrt {F_1^2 + F_2^2 + 2{F_1}{F_2}\cos \left( {\overrightarrow {{F_1}} ,\overrightarrow {{F_2}} } \right)} \cr&\Rightarrow {F^2} = F_1^2 + F_2^2 + 2{F_1}{F_2}\cos \left( {\overrightarrow {{F_1}} ,\overrightarrow {{F_2}} } \right) \cr
& \Rightarrow \cos \left( {\overrightarrow {{F_1}} ,\overrightarrow {{F_2}} } \right) = {{{F^2} - F_1^2 - F_2^2} \over {2{F_1}{F_2}}} \cr& \Rightarrow cos \left( {\overrightarrow {{F_1}} ,\overrightarrow {{F_2}} } \right)  = {{{{10}^2} - {{10}^2} - {{10}^2}} \over {2.10.10}} = - {1 \over 2} \cr
& \Rightarrow \left( {\overrightarrow {{F_1}} ,\overrightarrow {{F_2}} } \right) = {120^0} \cr} \)

b) Hình minh họa:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 45 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí