Phần câu hỏi bài 8 trang 36 Vở bài tập toán 9 tập 1


Giải phần câu hỏi bài 8 trang 36 VBT toán 9 tập 1. Phương trình căn(75)x-(căn(12) + căn3)x = 6 ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 17

Phương trình \(\sqrt {75} x - \left( {\sqrt {12}  + \sqrt 3 } \right)x = 6\) tương đương với phương trình

(A) \(20\sqrt 3 x = 6\)                         (B) \(\sqrt {60} x = 6\)

(C) \(2\sqrt 3 x = 6\)                           (D) \(4\sqrt 3 x = 6\)

Phương pháp giải:

- Rút gọn biểu thức chứa căn đã cho.

- Lựa chọn đáp án đúng.

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(\sqrt {75} x - \left( {\sqrt {12}  + \sqrt 3 } \right)x = 6\)\( \Leftrightarrow \left( {\sqrt {75}  - \sqrt {12}  - \sqrt 3 } \right)x = 6\) \( \Leftrightarrow \left( {5\sqrt 3  - 2\sqrt 3  - \sqrt 3 } \right)x = 6\) \(\Leftrightarrow 2\sqrt 3 x = 6\)

Đáp án cần chọn là C.

Câu 18

Giá trị của \(\dfrac{{5\sqrt 2  - 2\sqrt 5 }}{{\sqrt {10}  - 2}}\) bằng

(A) \(\sqrt 5 \)                                     (B) 5

(C) \(\sqrt 2 \)                          (D) 2

Phương pháp giải:

Biến đổi biểu thức chứa căn để tìm giá trị của biểu thức đã cho.

Lời giải chi tiết:

\(\dfrac{{5\sqrt 2  - 2\sqrt 5 }}{{\sqrt {10}  - 2}}\)\( = \dfrac{{\left( {5\sqrt 2  - 2\sqrt 5 } \right)\left( {\sqrt {10}  + 2} \right)}}{{\left( {\sqrt {10}  - 2} \right)\left( {\sqrt {10}  + 2} \right)}}\) \( = \dfrac{{5\sqrt {20}  + 10\sqrt 2  - 2\sqrt {50}  - 4\sqrt 5 }}{{10 - 4}}\) \( = \dfrac{{10\sqrt 5  + 10\sqrt 2  - 10\sqrt 2  - 4\sqrt 5 }}{6}\) \( = \dfrac{{6\sqrt 5 }}{6} = \sqrt 5 \)

Đáp án cần chọn là A.

Câu 19

Giá trị của \(\dfrac{{\sqrt 5  - \sqrt 3 }}{{\sqrt 5  + \sqrt 3 }} - \dfrac{{\sqrt 5  + \sqrt 3 }}{{\sqrt 5  - \sqrt 3 }}\)

(A) \( - \sqrt {15} \)                             (B) \( - 2\sqrt {15} \) 

(C) \(\sqrt {15} \)                                 (D) \(2\sqrt {15} \)

Phương pháp giải:

- Quy đồng mẫu số rồi thực hiện phép tính trừ.

Lời giải chi tiết:

\(\dfrac{{\sqrt 5  - \sqrt 3 }}{{\sqrt 5  + \sqrt 3 }} - \dfrac{{\sqrt 5  + \sqrt 3 }}{{\sqrt 5  - \sqrt 3 }}\)\( = \dfrac{{{{\left( {\sqrt 5  - \sqrt 3 } \right)}^2} - {{\left( {\sqrt 5  + \sqrt 3 } \right)}^2}}}{{\left( {\sqrt 5  + \sqrt 3 } \right)\left( {\sqrt 5  - \sqrt 3 } \right)}}\) \( = \dfrac{{8 - 2\sqrt {15}  - \left( {8 + 2\sqrt {15} } \right)}}{{5 - 3}}\)\(= \dfrac{{ - 4\sqrt {15} }}{2} =  - 2\sqrt {15} \) 

Đáp án cần chọn là B.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài