Phần câu hỏi bài 8 trang 36 Vở bài tập toán 9 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải phần câu hỏi bài 8 trang 36 VBT toán 9 tập 1. Phương trình căn(75)x-(căn(12) + căn3)x = 6 ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 17

Phương trình \(\sqrt {75} x - \left( {\sqrt {12}  + \sqrt 3 } \right)x = 6\) tương đương với phương trình

(A) \(20\sqrt 3 x = 6\)                         (B) \(\sqrt {60} x = 6\)

(C) \(2\sqrt 3 x = 6\)                           (D) \(4\sqrt 3 x = 6\)

Phương pháp giải:

- Rút gọn biểu thức chứa căn đã cho.

- Lựa chọn đáp án đúng.

Cách giải:

Ta có: \(\sqrt {75} x - \left( {\sqrt {12}  + \sqrt 3 } \right)x = 6\)\( \Leftrightarrow \left( {\sqrt {75}  - \sqrt {12}  - \sqrt 3 } \right)x = 6\) \( \Leftrightarrow \left( {5\sqrt 3  - 2\sqrt 3  - \sqrt 3 } \right)x = 6\) \(\Leftrightarrow 2\sqrt 3 x = 6\)

Đáp án cần chọn là C.

Câu 18

Giá trị của \(\dfrac{{5\sqrt 2  - 2\sqrt 5 }}{{\sqrt {10}  - 2}}\) bằng

(A) \(\sqrt 5 \)                                     (B) 5

(C) \(\sqrt 2 \)                          (D) 2

Phương pháp giải:

Biến đổi biểu thức chứa căn để tìm giá trị của biểu thức đã cho.

Cách giải:

\(\dfrac{{5\sqrt 2  - 2\sqrt 5 }}{{\sqrt {10}  - 2}}\)\( = \dfrac{{\left( {5\sqrt 2  - 2\sqrt 5 } \right)\left( {\sqrt {10}  + 2} \right)}}{{\left( {\sqrt {10}  - 2} \right)\left( {\sqrt {10}  + 2} \right)}}\) \( = \dfrac{{5\sqrt {20}  + 10\sqrt 2  - 2\sqrt {50}  - 4\sqrt 5 }}{{10 - 4}}\) \( = \dfrac{{10\sqrt 5  + 10\sqrt 2  - 10\sqrt 2  - 4\sqrt 5 }}{6}\) \( = \dfrac{{6\sqrt 5 }}{6} = \sqrt 5 \)

Đáp án cần chọn là A.

Câu 19

Giá trị của \(\dfrac{{\sqrt 5  - \sqrt 3 }}{{\sqrt 5  + \sqrt 3 }} - \dfrac{{\sqrt 5  + \sqrt 3 }}{{\sqrt 5  - \sqrt 3 }}\)

(A) \( - \sqrt {15} \)                             (B) \( - 2\sqrt {15} \) 

(C) \(\sqrt {15} \)                                 (D) \(2\sqrt {15} \)

Phương pháp giải:

- Quy đồng mẫu số rồi thực hiện phép tính trừ.

Cách giải:

\(\dfrac{{\sqrt 5  - \sqrt 3 }}{{\sqrt 5  + \sqrt 3 }} - \dfrac{{\sqrt 5  + \sqrt 3 }}{{\sqrt 5  - \sqrt 3 }}\)\( = \dfrac{{{{\left( {\sqrt 5  - \sqrt 3 } \right)}^2} - {{\left( {\sqrt 5  + \sqrt 3 } \right)}^2}}}{{\left( {\sqrt 5  + \sqrt 3 } \right)\left( {\sqrt 5  - \sqrt 3 } \right)}}\) \( = \dfrac{{8 - 2\sqrt {15}  - \left( {8 + 2\sqrt {15} } \right)}}{{5 - 3}}\)\(= \dfrac{{ - 4\sqrt {15} }}{2} =  - 2\sqrt {15} \) 

Đáp án cần chọn là B.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com