Phần câu hỏi bài 3 trang 13 Vở bài tập toán 9 tập 1


Giải phần câu hỏi bài 3 trang 13 VBT toán 9 tập 1. Giá trị của căn (6,4) .căn (2,5) bằng...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 5

Giá trị của \(\sqrt {6,4} .\sqrt {2,5} \) bằng

(A) 0,40                                   (B) 4,0

(C) 40                                      (D) 400

Phương pháp giải:

Muốn nhân các căn bậc hai của các số không âm, ta có thể nhân các số dưới dấu căn rồi khai phương kết quả đó.

\(\sqrt {ab}  = \sqrt a .\sqrt b \) \(\left( {a;b \ge 0} \right)\)

Giải chi tiết:

\(\sqrt {6,4} .\sqrt {2,5} \)\( = \sqrt {6,4.2,5}  = \sqrt {16}  = 4\)

Đáp án cần chọn là B. 

Câu 6

Giá trị của \(\sqrt {25.36.49.100} \) bằng

(A) 21000                                (B) 2100

(C) 210                                    (D) 21

Phương pháp giải:

Muốn khai phương một tích của các số không âm, ta có thể khai phương từng thừa số rồi nhân kết quả với nhau.

\(\sqrt {A.B}  = \sqrt A .\sqrt B \) \(\left( {A \ge 0;B \ge 0} \right)\)

Cách giải:

\(\sqrt {25.36.49.100} \)\( = \sqrt {25} .\sqrt {36} .\sqrt {49} .\sqrt {100} \) \( = 5.6.7.10 = 2100\)

Đáp án cần chọn là B.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài