Giải Bài 99 trang 31 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố: 16, 23, 120, 625.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích theo sơ đồ cột hoặc sơ đồ cây

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.4 trên 10 phiếu