Giải Bài 100 trang 31 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Thực hiện mỗi phép tính sau, rồi phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố:

a)     777:7 + 361:192 ;

b)    3.52 – 3. 17 +43. 7.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính rồi phân tích kết quả ta thừa số nguyên tố

Chú ý thứ tự thực hiện phép tính

Lời giải chi tiết

a)     777:7 + 361:192 = 111 + 361: 361 = 111+1=112

Ta được: 112  = 24 .7

b)    3.52 – 3. 17 +43. 7 = 3. 25 – 3. 17 + 64 . 7 = 75 – 51 + 448 = 472

Ta được: 472 = 23 . 59


Bình chọn:
4.7 trên 22 phiếu