Giải Bài 107 trang 32 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Học sinh lớp 6A được nhận phần thưởng từ Liên đội nhà trường, mỗi học sinh đều nhận được nhận số phần thưởng như nhau. Cô tổng phụ trách đã phát hết 215 quyển vở và 129 quyển truyện cho học sinh lớp 6A. Số học sinh lớp 6A là bao nhiêu, biết rằng số học sinh của lớp nhiều hơn 10 học sinh?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số học sinh là ước của 215 và cũng là ước của 129

Lời giải chi tiết

Vì mỗi học sinh đều nhận được nhận số phần thưởng như nhau nên số học sinh là ước của 215 và cũng là ước của 129

Ta có: 215 = 5.43 ; 129 = 3.43

Như vậy, 43 vừa là ước của của 215, vừa là ước của 129 mà thỏa mãn nhỏ hơn 10

Vậy lớp 6A có 43 học sinh


Bình chọn:
4.6 trên 23 phiếu