Giải Bài 101 trang 31 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Phân tích 225 và 1 200 ra thừa số nguyên tố rồi cho biết mỗi số đó chia hết cho những số nguyên tố nào

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích số ra thừa số nguyên tố

Từ kết quả phân tích, các cơ số xuất hiện chính là số nguyên tố mà số đã cho chia hết

Lời giải chi tiết

a)     Ta có: 225 = 32. 52. Số 225 chia hết cho những số nguyên tố là 3 và 5

b)    Ta có: 1 200 = 24. 3. 52 . Số 1 200 chia hết cho những số nguyên tố là  2, 3 và 5

 


Bình chọn:
4.5 trên 18 phiếu