Bài 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10 trang 22 SBT Hóa học 10


Giải bài 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10 trang 22 sách bài tập Hóa học 10. Độ âm điện của các nguyên tố trong dãy : ({}_{11}Na - {}_{12}Mg - {}_{13}Al - {}_{15}P - {}_{17}Cl) biến đổi theo chiều nào cho sau đây ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 9.6.

Độ âm điện của các nguyên tố trong dãy : \({}_{11}Na - {}_{12}Mg - {}_{13}Al - {}_{15}P - {}_{17}Cl\) biến đổi theo chiều nào cho sau đây ?
A. Tăng dần.                            

B. Giảm dần.

C. Không thay đổi.                    

D. Không biến đổi một chiều.

Phương pháp giải:

Xem lại lý thuyết sự biến đổi tuần hoàn tính chất hóa học của nguyên tố hóa học. tại đây

Lời giải chi tiết:

Na, Mg, Al, P, Cl cùng thuộc chu  kì 3

Trong cùng một chu kì, độ âm điện tăng theo chiều tăng ĐTHN

=> Chọn A

Câu 9.7.

Tính bazơ trong dãy hiđroxit NaOH, \(Mg(OH)_2\), \(Al(OH)_3\) biến đổi theo chiều nào cho dưới đây ?

A. Tăng dần.                              

B. Giảm dần.

C. Không thay đổi.                    

D. Không biến đổi một chiều.

Phương pháp giải:

Xem lại lý thuyết sự biến đổi tuần hoàn tính chất hóa học của nguyên tố hóa học. tại đây

Lời giải chi tiết:

Na, Mg, Al cùng thuộc chu  kì 3

Trong cùng một chu kì, tính bazơ của hidroxit giảm theo chiều tăng của ĐTHN

=> Chọn B

Câu 9.8.

Trong một chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, bán kính nguyên tử của các nguyên tố
A. tăng dần.                              

B. giảm dần.

C. không thay đổi.                      

D. không biến đổi một chiều.

Phương pháp giải:

Xem lại lý thuyết sự biến đổi tuần hoàn tính chất hóa học của nguyên tố hóa học. tại đây

Lời giải chi tiết:

Trong một chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, bán kính nguyên tử của các nguyên tố giảm dần

=> Chọn B

Câu 9.9.

Trong bảng tuần hoàn, nhóm A bao gồm các nguyên tố 
A. khối s và khối p         

B. khối s.

C. khối p.                                                    

D. khối d.

Phương pháp giải:

Xem lại lý thuyết sự biến đổi tuần hoàn tính chất hóa học của nguyên tố hóa học. tại đây

Lời giải chi tiết:

Trong bảng tuần hoàn, nhóm A bao gồm các nguyên tố khối s và khối p 

=> Chọn A

Câu 9.10.

Cho các nguyên tố M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 9) và R (Z = 19). Độ âm điện của các nguyên tố tăng dần theo thứ tự
A. M < X < Y < R.                                        

B. R < M < X < Y.

C. Y < M < X < R.               

D. M < X < R < Y.

Phương pháp giải:

Viết cấu hình e của các nguyên tố, xác định vị trí các nguyên tố trong bảng tuần hoàn

Xem lại lý thuyết sự biến đổi tuần hoàn tính chất hóa học của nguyên tố hóa học. tại đây

Lời giải chi tiết:

M (Z = 11): 1s22s22p63s1

X (Z = 17): 1s22s22p63s23p5

Y (Z = 9): 1s22s22p5

R (Z = 19): 1s22s22p63s23p64s1

M, X thuộc cùng chu kì 3

Y thuộc cùng chu kì 2; R thuộc chu kì 4

M, R thuộc cùng nhóm IA

X, Y thuộc cùng nhóm IIVA

Trong cùng 1 nhóm, độ âm điện giảm theo chiều tăng ĐTHN

Trong cùng một chu kì, độ âm điện tăng theo chiều tăng ĐTHN

=> thứ tự tăng dần độ âm điện: R < M < X < Y

=> Chọn B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài