Bài 9.1; 9.2, 9.3; 9.4; 9.5 trang 21 SBT Hóa học 10


Giải bài 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5 trang 21 sách bài tập Hóa học 10. 9.1. Dãy nguyên tố nào sau đây sắp xếp theo chiều tăng dần của bán kính nguyên tử?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 9.1.

 Dãy nguyên tố nào sau đây sắp xếp theo chiều tăng dần của bán kính nguyên tử ?
A. Be, F, O, C, Mg.                                  

B. Mg, Be, C, O, F.

C. F, O, C, Be, Mg.                                  

D. F, Be, C, Mg, O.

Phương pháp giải:

Xem lại lý thuyết sự biến đổi tuần hoàn tính chất hóa học của nguyên tố hóa học. tại đây

Lời giải chi tiết:

Be, Mg thuộc cùng nhóm IIA

Be, C, O, F thuộc cùng chu kì 2

Trong cùng 1 nhóm, bán kính nguyên tử tăng theo chiều tăng ĐTHN

Trong cùng một chu kì, bán kính giảm theo chiều tăng ĐTHN

=> Thứ tự tăng dần bán kính nguyên tử: F, O, C, Be, Mg

=> Chọn C

Câu 9.2.

Trong các nguyên tố sau, nguyên tử của nguyên tố có bán kính lớn nhất là
A. Al.                      B. P                    

C. S .                      D. K.

Phương pháp giải:

Xem lại lý thuyết sự biến đổi tuần hoàn tính chất hóa học của nguyên tố hóa học. tại đây

Lời giải chi tiết:

Al, P, S thuộc cùng chu kì 3

K thuộc chu kì 4

Trong cùng 1 nhóm, bán kính nguyên tử tăng theo chiều tăng ĐTHN

Trong cùng một chu kì, bán kính giảm theo chiều tăng ĐTHN

=> Nguyên tố có bán kính lớn nhất là K

=> Chọn D

Câu 9.3.

Dãy nguyên tố nào sau đây sắp xếp theo chiều tăng dần độ âm điện của nguyên tử?
A. Li, F, N, Na, C.                                  

B. F, Li, Na, C, N.

C. Na, Li, C, N, F.                                  

D. N, F, Li, C, Na.

Phương pháp giải:

Xem lại lý thuyết sự biến đổi tuần hoàn tính chất hóa học của nguyên tố hóa học. tại đây

Lời giải chi tiết:

Li, Na thuộc cùng nhóm IA

Li, C, N, F thuộc cùng chu kì 2

Trong cùng 1 nhóm, độ âm điện giảm theo chiều tăng ĐTHN

Trong cùng một chu kì, độ âm điện tăng theo chiều tăng ĐTHN

=> thứ tự độ âm điện tăng dần Na, Li, C, N, F

=> Chọn C

Câu 9.4.

Trong các nguyên tố sau, nguyên tử của nguyên tố có độ âm điện lớn nhất là
A. Bo.                   B. Nito.                      

C. Oxi.                  D. Magie.

Phương pháp giải:

Xem lại lý thuyết sự biến đổi tuần hoàn tính chất hóa học của nguyên tố hóa học. tại đây

Lời giải chi tiết:

Mg thuộc chu  kì 3

B, N, O thuộc cùng chu kì 2

Trong cùng 1 nhóm, độ âm điện giảm theo chiều tăng ĐTHN

Trong cùng một chu kì, độ âm điện tăng theo chiều tăng ĐTHN

=> nguyến tố có độ âm điện lớn nhất là Oxi

=> Chọn C

Câu 9.5.

Trong nhóm A, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính kim loại biến đổi theo chiều nào cho dưới đây ?
A. Tăng dần.                            

B. Giảm dần.

C. Không thay đổi.                    

D. Không biến đổi một chiều.

Phương pháp giải:

Xem lại lý thuyết sự biến đổi tuần hoàn tính chất hóa học của nguyên tố hóa học. tại đây

Lời giải chi tiết:

Trong 1 nhóm A, theo chiều tăng ĐTHN tính kim loại tăng

=>Chọn A

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10 trang 22 SBT Hóa học 10

  Giải bài 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10 trang 22 sách bài tập Hóa học 10. Độ âm điện của các nguyên tố trong dãy : ({}_{11}Na - {}_{12}Mg - {}_{13}Al - {}_{15}P - {}_{17}Cl) biến đổi theo chiều nào cho sau đây ?

 • Bài 9.11 trang 23 SBT Hóa học 10

  Giải bài 9.11 trang 23 sách bài tập Hóa học 10. Xét các nguyên tố thuộc các nhóm A. a) Trong cùng một chu kì, khi đi từ trái sang phải theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì số electron hoá trị biến thiên thế nào?

 • Bài 9.12 trang 23 SBT Hóa học 10

  Giải bài 9.12 trang 23 sách bài tập Hóa học 10. Xét các nguyên tố thuộc các nhóm A. a) Trong cùng một chu kì, khi đi từ trái sang phải theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì bán kính nguyên tử biến thiên thế nào? Giải thích

 • Bài 9.13 trang 23 SBT Hóa học 10

  Giải bài 9.13 trang 23 sách bài tập Hóa học 10. Xét các nguyên tố thuộc các nhóm A. a) Trong cùng một chu kì, khi đi từ trái sang phải, độ âm điện của các nguyên tử biến thiên thế nào (không xét các khí hiếm)? Giải thích.

 • Bài 9.14 trang 23 SBT Hóa học 10

  Giải bài 9.14 trang 23 sách bài tập Hóa học 10. Theo quy luật biến thiên độ âm điện trong bảng tuần hoàn, nguyên tử của nguyên tố nào có độ âm điện lớn nhất (không xét các khí hiếm)?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 10 - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.