Bài 9.21 trang 24 SBT Hóa học 10


Giải bài 9.21 trang 24 sách bài tập Hóa học 10. Cho dãy các nguyên tố :Li, O, F, Na. Hãy sắp xếp các nguyên tố theo thứ tự bán kính nguyên tử của chúng tăng dần.

Đề bài

Cho dãy các nguyên tố : \({}_3Li,{}_8O;{}_9F;{}_{11}Na.\). Hãy sắp xếp các nguyên tố theo thứ tự bán kính nguyên tử của chúng tăng dần.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sắp xếp các nguyên tố vào vị trí trên bảng tuần hoàn. Sử dụng lý thuyết sự biến đổi tuần hoàn tính chất hóa học của nguyên tố hóa học để so sánh. tại đây 

Lời giải chi tiết

\({}_3Li,{}_{11}O,{}_9F\) thuộc cùng một chu kì → bán kính nguyên tử : \({}_3Li > {}_{11}O > {}_9F\)

\({}_3Li,{}_{11}Na\) thuộc cùng một nhóm → bán kính nguyên tử \({}_3Li < {}_{11}Na\).

Vậy bán kính nguyên tử tăng theo thứ tự : \({}_9F < {}_8O < {}_3Li < {}_{11}Na.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài