Giải Bài 87 trang 28 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Không thực hiện phép tính, hãy giải thích tại sao phép nhân sau là sai:

7 654. 658 = 5 136 332.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kiểm tra tính chia hết cho 9 của các số 7 654; 658; 5 136 332

Lời giải chi tiết

Ta có: 7 654 có tổng các chữ số là: 7+6+5+4 = 22 chia cho 9 dư 4 nên 7 654 chia cho 9 dư 4

658 có tổng các chữ số là: 6+5+8 = 19 chia cho 9 dư 1 nên 658 chia cho 9 dư 1

Như vậy, tích 7 654. 658 chia cho 9 phải dư 4.

Tuy nhiên, 5 136 332 chia cho 9 dư 5( do tổng các chữ số của nó là 5+1+3+6+3+3+2= 23 chia cho 9 dư 5).

Vậy phép nhân trên là sai

 


Bình chọn:
4.2 trên 11 phiếu