Giải Bài 81 trang 27 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Không tính giá trị biểu thức, hãy giải thích tại sao mỗi biểu thức sau chia hết cho 9?

a)     P = 81 + 108 + 918

b)    M = 12. 585 + 13.63.333+14. 378 225 + 18. 5 142 312;

c)     N = 11+22+33+…+99 + 2 021. 60 021.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tổng của các số chia hết cho 9 là 1 số chia hết cho 9

Tích của 1 số chia hết cho 9 với số bất kì là 1 số chia hết cho 9

Lời giải chi tiết

a)     Vì các số 81; 108; 918 đều chia hết cho 9 nên tổng P = 81 + 108 + 918 chia hết cho 9

b)    Vì 585; 63; 378 225; 18 chia hết cho 9 nên 12. 585 ; 13.63.333; 14. 378 225 ; 18. 5 142 312 chia hết cho 9. Vậy tổng M = 12. 585 + 13.63.333+14. 378 225 + 18. 5 142 312 chia hết cho 9.

c)     Ta có: 11+22+33+…+99 = (11+88)+(22+77)+(33+66)+(44+55)+99 = 99+99+99+99+99 =5. 99

Vì 99 chia hết cho 9 nên 5.99 chia hết cho 9. Do đó 11+22+33+…+99 chia hết cho 9. Mà 60 021 chia hết cho 9 nên  2 021. 60 021 chia hết cho 9

Vậy N = 11+22+33+…+99 + 2 021. 60 021 chia hết cho 9


Bình chọn:
3.9 trên 10 phiếu