Giải bài 7 trang 32 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều


Đề bài

Quan sát các hình ảnh đưới đây và cho biết người Việt đã tiếp thu những giá trị văn hoá bẻn ngoài để phát triển văn hoá truyền thống như thế nào.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào thông tin sách báo và internet

Lời giải chi tiết

Trong thời Bắc thuộc, người Việt đã tiếp thu một cách chủ động và sáng tạo  những giá trị văn hoá bên ngoài nhằm phát triển văn hoá truyền thống thêm màu sắc, đa dạng.

Hình 16.1. Ấm gốm men có vòi hình đầu gà được làm sừ kĩ thuật gốm men của người Hán, nhưng vời Ấm trang trí hình đầu gà, con vật gần gũi của người Việt

Hình 16.2. Trống đồng Tân Long: Việc đúc và sử dụng trắng đồng thể hiện sự bảo tồn văn hoá dân tộc, những hoa văn trang trí: lá đề, chím phượng ảnh hưởng từ Trung Quốc.

Hình 16.3. Chuông đồng Thanh Mai có khắc chữ Hán, ca ngợi Phật giáo và nhắc đến nhiều địa danh và nhiều chức quan ở Việt Nam đương thời.

Hình 16.4. Bia Xá lợi tháp minh là bia chữ Hán bằng đá cổ nhất Việt Nam.

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Giải bài 6 trang 32 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

  Hãy kể tên một số phong tục, tín ngường, lễ hội của người Việt từ Văn Lang, Âu Lạc được gìn giữ và phát triển trong thời Bắc thuộc.

 • Giải bài 5 trang 32 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

  Trước sự đồng hoá về văn hoá của các triều đại phong kiến phương Bắc người Việt đã A. học theo lễ nghị, phong tục, tập quán của nhà Hán. B. bài trừ, không theo lễ nghi, phong tục, tập quác của nhà Hán. C. sinh hoạt theo nếp sống riêng, không theo lễ nghi, phong tục, tập quáp của nhà Hán. D. duy trì nếp sống riêng nhưng có tiếp thu và cải biến một số phong tục tập quán cho phù hợp.

 • Giải bài 4 trang 32 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

  Dưới thời Bắc thuộc, tư tưởng, tôn giáo nào được tiếp nhận một cách tự nhiên cùng với văn hoá truyền thống của người Việt? . A. Phật giáo và Nho giáo. B. Phật giáo và Thiên Chúa giáo. C. Nho giáo và Thiên Chúa giáo. D. Đạo giáo và Thiên Chúa giáo.

 • Giải bài 3 trang 32 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

  Để giữ gìn tiếng nói và chữ viết của mình, người Việt đã A. đi học chữ Hán và viết chữ Hán. B. không chấp nhận ngôn ngữ, chữ viết ngoại lại. C. chỉ sử dụng tiếng nói của tổ tiên mình. D. tiếp thu chữ Hán, nhưng vẫn sử dụng tiếng nói của tổ tiên.

 • Giải bài 2 trang 31 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

  Về ngôn ngữ, trong thời Bắc thuộc, người Việt vẫn giữ được những yếu tố của tiếng Việt truyền thống, đồng thời tiếp thu thêm A. nhiều lớp từ Hán và chữ Hán. B. chữ La-tin. C. chữ Phạn. D. chữ Chăm cổ.

 • Giải bài 1 trang 31 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

  Các triều đại phong kiến phương Bắc thực hiện chính sách đưa người Hán sang sinh sống lâu dài ở nước ta nhằm mục đích gì? A. Nâng cao đời sống văn hoá cho người Việt. B. Làm phong phú thêm nên văn hoá cho người Việt. C. Đồng hoá về văn hoá đối với người Việt. D. Biến nước ta trở thành một bộ phận của lãnh thổ Trung Quốc.