Giải bài 1 trang 31 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều


Đề bài

Các triều đại phong kiến phương Bắc thực hiện chính sách đưa người Hán sang sinh sống lâu dài ở nước ta nhằm mục đích gì?
A. Nâng cao đời sống văn hoá cho người Việt.
B. Làm phong phú thêm nên văn hoá cho người Việt.
C. Đồng hoá về văn hoá đối với người Việt.
D. Biến nước ta trở thành một bộ phận của lãnh thổ Trung Quốc.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tư duy và dựa và các tài liệu tham khảo.

Lời giải chi tiết

Chọn C.

Các triều đại phong kiến phương Bắc thực hiện chính sách đưa người Hán sang sinh sống lâu dài ở nước ta nhằm mục đích đồng hoá về văn hoá đối với người Việt.

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu