Giải bài 4 trang 32 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều


Đề bài

Dưới thời Bắc thuộc, tư tưởng, tôn giáo nào được tiếp nhận một cách tự nhiên cùng với văn hoá truyền thống của người Việt? .

A. Phật giáo và Nho giáo.                                           B. Phật giáo và Thiên Chúa giáo.

C. Nho giáo và Thiên Chúa giáo.                                 D. Đạo giáo và Thiên Chúa giáo.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung trang 84 SGK

Lời giải chi tiết

Chọn A.

Dưới thời Bắc thuộc Phật giáo và Nho giáo được tiếp nhận một cách tự nhiên cùng với văn hoá truyền thống của người Việt

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu