Giải bài 6 trang 32 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Tải về

Đề bài

Hãy kể tên một số phong tục, tín ngường, lễ hội của người Việt từ Văn Lang, Âu Lạc được gìn giữ và phát triển trong thời Bắc thuộc.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào những kiến thức trang 82, 83 SGK

Lời giải chi tiết

Một số phong tục, tín ngưỡng, lễ hội của người Việt từ Văn Lang, Âu Lạc được giữ gìn và phát triển trong thời Bắc thuộc như: tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, thờ các anh hùng dân tộc,…búi tóc, ăn trầu, làm bánh giày, gói bánh trưng,…; hội làng (hội ngày mùa, đua thuyền, thi tài, đấu vật,…)

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Tải về
 • Giải bài 7 trang 32 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

  Quan sát các hình ảnh đưới đây và cho biết người Việt đã tiếp thu những giá trị văn hoá bẻn ngoài để phát triển văn hoá truyền thống như thế nào.

 • Giải bài 5 trang 32 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

  Trước sự đồng hoá về văn hoá của các triều đại phong kiến phương Bắc người Việt đã A. học theo lễ nghị, phong tục, tập quán của nhà Hán. B. bài trừ, không theo lễ nghi, phong tục, tập quác của nhà Hán. C. sinh hoạt theo nếp sống riêng, không theo lễ nghi, phong tục, tập quáp của nhà Hán. D. duy trì nếp sống riêng nhưng có tiếp thu và cải biến một số phong tục tập quán cho phù hợp.

 • Giải bài 4 trang 32 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

  Dưới thời Bắc thuộc, tư tưởng, tôn giáo nào được tiếp nhận một cách tự nhiên cùng với văn hoá truyền thống của người Việt? . A. Phật giáo và Nho giáo. B. Phật giáo và Thiên Chúa giáo. C. Nho giáo và Thiên Chúa giáo. D. Đạo giáo và Thiên Chúa giáo.

 • Giải bài 3 trang 32 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

  Để giữ gìn tiếng nói và chữ viết của mình, người Việt đã A. đi học chữ Hán và viết chữ Hán. B. không chấp nhận ngôn ngữ, chữ viết ngoại lại. C. chỉ sử dụng tiếng nói của tổ tiên mình. D. tiếp thu chữ Hán, nhưng vẫn sử dụng tiếng nói của tổ tiên.

 • Giải bài 2 trang 31 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

  Về ngôn ngữ, trong thời Bắc thuộc, người Việt vẫn giữ được những yếu tố của tiếng Việt truyền thống, đồng thời tiếp thu thêm A. nhiều lớp từ Hán và chữ Hán. B. chữ La-tin. C. chữ Phạn. D. chữ Chăm cổ.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch Sử và Địa Lí lớp 6- CD - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.