Giải bài 5 trang 32 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều


Đề bài

Trước sự đồng hoá về văn hoá của các triều đại phong kiến phương Bắc người Việt đã

A. học theo lễ nghị, phong tục, tập quán của nhà Hán.

B. bài trừ, không theo lễ nghi, phong tục, tập quác của nhà Hán. 

C. sinh hoạt theo nếp sống riêng, không theo lễ nghi, phong tục, tập quáp của nhà Hán.

D. duy trì nếp sống riêng nhưng có tiếp thu và cải biến một số phong tục tập quán cho phù hợp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào những kiến thức trang 83, 84 SGK và tư duy

Lời giải chi tiết

Chọn D. 

Trước sự đồng hoá về văn hoá của các triều đại phong kiến phương Bắc người Việt đã duy trì nếp sống riêng nhưng có tiếp thu và cải biến một số phong tục tập quán cho phù hợp.

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu