Giải bài 2 trang 31 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều


Đề bài

Về ngôn ngữ, trong thời Bắc thuộc, người Việt vẫn giữ được những yếu tố của tiếng Việt truyền thống, đồng thời tiếp thu thêm

A. nhiều lớp từ Hán và chữ Hán.                                   B. chữ La-tin.

C. chữ Phạn.                                                               D. chữ Chăm cổ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung trang 84 SGK

Lời giải chi tiết

Chọn C.

Các triều đại phong kiến phương Bắc thực hiện chính sách đưa người Hán sang sinh sống lâu dài ở nước ta nhằm mục đích đồng hoá về văn hoá đối với người Việt.

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu