Giải bài 4 trang 33 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều


Đề bài

Chiến thắng Bạch Đẳng năm 938 đã chấm đứt thời Bắc thuộc, mở ra thời kì
A. tự do, tự chủ lâu dài của dân tộc.
B. độc lập, tự chủ trong thời gian ngắn.
C. đấu tranh giành quyên độc lập, tự chủ.
D. độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung trang 89 SGK

Lời giải chi tiết

Chọn C. 

Chiến thắng Bạch Đẳng năm 938 đã chấm đứt thời Bắc thuộc, mở ra thời kì độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc.

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu