Giải bài 5 trang 34 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều


Đề bài

Ý nào dưới đây không đúng về cải cách của Khúc Hạo?
A. Chính quyền của Khúc Hạo đã tiến hành nhiều chính sách tiến bộ.
B. Khúc Hạo chia đặt các lộ, phủ, châu và xã ở các xứ.
C. Nhân dân tự lập sổ khai hộ khẩu, kê rõ họ tên quê quán
D. Bình quân thuế ruộng tha bỏ lực dịch.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung trang 89 SGK

Lời giải chi tiết

Chọn C. 

Nhân dân tự lập sổ khai hộ khẩu, kê rõ họ tên quê quán không đúng về cải cách của Khúc Hạo

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu