Giải bài 3 trang 33 sách bài tập Lịch sử 6- Cánh Diều


Đề bài

Ngô Quyển đã chủ động lên kế hoạch chóng quân Nam Hán ở

A. vùng đầm Dạ Trạch.                                   B. thành Đại La.

C. cửa biển Bạch Đằng.                                  D. cửa sông Tô Lịch.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung trang 87 SGK

Lời giải chi tiết

Chọn C

Ngô Quyển đã chủ động lên kế hoạch chóng quân Nam Hán ở cửa biển Bạch Đằng.          

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu