Bài 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 trang 9 SBT Hóa học 10


Giải bài 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 trang 9 sách bài tập Hóa học 10. 4.1. Hãy cho biết điều khẳng định nào dưới đây là đúng ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 4.1.

Hãy cho biết điều khẳng định nào dưới đây là đúng ?

A.Trong một nguyên tử thì số nơtron luôn luôn bằng số electron.

B.Trong một nguyên tử thì số nơtron luôn luôn bằng số proton.

C. Trong một nguyên tử thì số proton luôn luôn bằng số electron.

D. Trong một nguyên tử thì không có loại hạt nào bằng nhau.

Phương pháp giải:

Xem lại lý thuyết cấu tạo vỏ nguyên tử tại đây

Lời giải chi tiết:

Nguyên tử có số proton bằng số electron

=> Chọn C

Câu 4.2.

Số electron có trong nguyên tử clo (Z = 17) là

A. 35                B. 18.                    

C. 17.               D. 16.

Phương pháp giải:

Xem lại lý thuyết cấu tạo vỏ nguyên tử tại đây

Lời giải chi tiết:

Trong nguyên tử số p = số e = Z = 17

=> Chọn C

Câu 4.3.

Lớp M có số phân lớp là

A. 1 phân lớp.                   B. 2 phân lớp.

C. 3 phân lớp.                   D. 4 phân lớp.

Phương pháp giải:

Xem lại lý thuyết cấu tạo vỏ nguyên tử tại đây

Lời giải chi tiết:

Lớp M (n = 3) có 3 phân lớp

=> Chọn C

Câu 4.4.

Số electron tối đa có thể phân bố trên lớp O (n = 5) là

A. 30.                 B. 40.            

C. 45.                 D. 50.

Phương pháp giải:

Xem lại lý thuyết cấu tạo vỏ nguyên tử tại đây

Lời giải chi tiết:

Lớp O (n = 5) có số e tối đa là 2n2 = 2.52 = 50

=> Chọn D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 7 phiếu
 • Bài 4.5 trang 10 SBT Hóa học 10

  Giải bài 4.5 trang 10 sách bài tập Hóa học 10. Nguyên tử của nguyên tố X có 3 electron trong lớp M. Nguyên tố X là

 • Bài 4.6 trang 10 SBT Hóa học 10

  Giải bài 4.6 trang 10 sách bài tập Hóa học 10. Hãy cho biết quan hệ giữa số đơn vị điện tích hạt nhân z với số proton, với số electron, với số thứ tự của nguyên tố tương ứng trong bảng tuần hoàn.

 • Bài 4.7 trang 10 SBT Hóa học 10

  Giải bài 4.7 trang 10 sách bài tập Hóa học 10. Các lớp electron được đặc trưng bằng các số nguyên (gọi là số lượng tử chính) n = 1, 2, 3, 4,… và được đặt tên bằng các chữ cái.

 • Bài 4.8 trang 10 SBT Hóa học 10

  Giải bài 4.8 trang 10 sách bài tập Hóa học 10. Hãy cho biết quan hệ giữa số nguyên n (n = 1, 2, 3, 4,..) đặc trưng cho lớp electron và số phân lớp trong mỗi lớp.

 • Bài 4.9 trang 10 SBT Hóa học 10

  Giải bài 4.9 trang 10 sách bài tập Hóa học 10. a) Hãy cho biết tên các phân lớp thuộc lớp N.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 10 - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.