Bài 4.14 trang 11 SBT Hóa học 10


Đề bài

Nguyên tố A có cấu hình e lớp ngoài cùng là \(4s^1\), nguyên tố B có phân lớp e cuối là \(3p^2\). Viết cấu hình đầy đủ và xác định tên nguyên tố A, K. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

A có cấu hình e lớp ngoài cùng là \(4s^1\) có 2 trường hợp:

A là nguyên tố s hoặc nguyên tố d

B có cấu hình e duy nhất \(1{{\rm{s}}^2}2{{\rm{s}}^2}2{p^6}3{s^2}3{p^2}\)

Lời giải chi tiết

Nguyên tố A là một trong ba trường hợp sau :

 1s22s22p63s23p641(Kali), 1s22s22p63s23p63d54s1(Crom), 1s22s22p63s23p63d104s(Đồng)

Nguyên tố B là silic : \(1{{\rm{s}}^2}2{{\rm{s}}^2}2{p^6}3{s^2}3{p^2}\) (Z=14) (Silic)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 8 phiếu
 • Bài 4.15 trang 11 SBT Hóa học 10

  Giải bài 4.15 trang 11 sách bài tập Hóa học 10. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt electron trong các phân lớp p là 7.

 • Bài 4.13 trang 11 SBT Hóa học 10

  Giải bài 4.13 trang 11 sách bài tập Hóa học 10. Vỏ electron của nguyên tử một nguyên tố A có 20e. Hãy cho biết:

 • Bài 4.12 trang 11 SBT Hóa học 10

  Giải bài 4.12 trang 11 sách bài tập Hóa học 10. Hãy viết các kí hiệu của các phân lớp thuộc lớp M theo thứ tự tăng dần của các mức năng lượng tương ứng.

 • Bài 4.11 trang 11 SBT Hóa học 10

  Giải bài 4.11 trang 11 sách bài tập Hóa học 10. a) Hãy cho biết quan hệ giữa số nguyên n đặc trưng cho các lớp và số electron tối đa trên lớp tương ứng.

 • Bài 4.10 trang 10 SBT Hóa học 10

  Giải bài 4.10 trang 10 sách bài tập Hóa học 10. Hãy cho biết số electron tối đa có thể phân bố trên:

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.