Giải bài 4 trang 84 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Có một hỗn hợp gồm muối ăn và cát. Em hãy đề xuất cách tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp. Em sử dụng được cách làm trên dựa vào sự khác nhau nào về tính chất giữa chúng?


Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Muối ăn là chất rắn tan trong nước

- Cát là chất rắn không tan trong nước

Lời giải chi tiết

- Cho hỗn hợp cát và muối vào nước, sử dụng phương pháp lọc và phương pháp cô cạn, lọc lấy cát trước rồi cô cạn ta thu được muối

  + Sử dụng cách làm trên bởi vì sự khác nhau giữa tính chất của muối và cát như sau: 

  • Muối là chất rắn tan được trong nước, không bị hóa hơi khi gặp nhiệt độ cao

  • Cát là chất rắn không tan được trong nước


    Loigiaihay.com
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu