Trả lời luyện tập trang 83 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Trình bày một số phương pháp tách chất ra khỏi hỗn hợp và cho biết trường hợp nào dùng phương pháp đó


Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Phương pháp lọc

- Phương pháp chiết

- Phương pháp cô cạn

Lời giải chi tiết

- Phương pháp lọc: Hỗn hợp lỏng – rắn dùng để tách chất rắn không tan

- Phương pháp chiết: Hỗn hợp lỏng không tan vào nhau dùng để tách chất lỏng ra khỏi hỗn hợp lỏng đồng nhất

- Phương pháp cô cạn: Dung dịch đồng nhất. Dùng để tách chất rắn tan không bị hóa hơi khi gặp nhiệt độ cao ra khỏi dung dịch hỗn hợp lỏng. 


Loigiaihay.comBình chọn:
4.9 trên 7 phiếu