Trả lời câu hỏi thảo luận 2 trang 82 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Dựa vào tính chất nào để có thể tách các chất ra khỏi hỗn hợp

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào tính chất vật lí

Lời giải chi tiết

Dựa vào tính chất tan hoặc không tan trong chất lỏng, không hóa hơi khi gặp nhiệt độ cao của các chất để tách ra khỏi hỗn hợp 


Loigiaihay.comBình chọn:
4.9 trên 7 phiếu