Trả lời câu hỏi thảo luận 4 trang 82 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

 Hoàn thành thông tin bằng cách đánh dấu tích vào phương pháp thích hợp theo mẫu bảng 16.1


Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Lọc: tách chất rắn không tan ra khỏi hỗn hợp lỏng

- Cô cạn: tách chất rắn tan (không hóa hơi khi gặp nhiệt độ cao) ra khỏi dung dịch hỗn hợp lỏng

- Chiết: tách chất lỏng ra khỏi hỗn hợp lỏng không đồng nhất

Lời giải chi tiết

 

Loigiaihay.comBình chọn:
4.9 trên 7 phiếu