Trả lời câu hỏi thảo luận 7 trang 83 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Tại sao lại dùng phương pháp cô cạn mà không dùng phương pháp lọc để tách muối ăn ra khỏi nước?


Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Lọc: dùng để tách chất rắn không tan ra khỏi hỗn hợp lỏng

- Cô cạn: đùng để tách chất rắn tan (không hóa hơi khi gặp nhiệt độ cao) ra khỏi dung dịch hỗn hợp lỏng

Lời giải chi tiết

- Ta không dùng phương pháp lọc là do muối tan tốt trong nước mà phương pháp lọc chỉ dành cho hỗn hợp nước – chất rắn.

- Khi cô cạn, phần hơi nước bay đi sẽ còn lại muối ăn ở dạng khan.


Loigiaihay.comBình chọn:
4.9 trên 7 phiếu