Trả lời câu hỏi thảo luận 7 trang 83 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Tại sao lại dùng phương pháp cô cạn mà không dùng phương pháp lọc để tách muối ăn ra khỏi nước?

Đề bài

Tại sao lại dùng phương pháp cô cạn mà không dùng phương pháp lọc để tách muối ăn ra khỏi nước?


Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Lọc: dùng để tách chất rắn không tan ra khỏi hỗn hợp lỏng

- Cô cạn: đùng để tách chất rắn tan (không hóa hơi khi gặp nhiệt độ cao) ra khỏi dung dịch hỗn hợp lỏng

Lời giải chi tiết

- Ta không dùng phương pháp lọc là do muối tan tốt trong nước mà phương pháp lọc chỉ dành cho hỗn hợp nước – chất rắn.

- Khi cô cạn, phần hơi nước bay đi sẽ còn lại muối ăn ở dạng khan.


Loigiaihay.comBình chọn:
4.6 trên 16 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm KHTN 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí