Bài 34.11 trang 78 SBT Hóa học 10


Giải bài 34.11 trang 78 sách bài tập Hóa học 10. Nung m gam hỗn hợp bột Fe và S trong bình kín không có không khí.

Đề bài

Nung m gam hỗn hợp bột Fe và S trong bình kín không có không khí. Sau phản ứng đem phần rắn thu được hòa tan vào lượng dư dung dịch HCl được 3,8 gam chất rắn X không tan, dung dịch Y và 0,2 mol khí Z. Dẫn Z qua dung dịch \(Cu(NO_3)_2\) dư, thu được 9,6 gam kết tủa đen. Tìm m

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(Fe + S\xrightarrow{{{t^o}}}FeS\)

Z gồm \(H_2S\) và \(H_2\)

\(\begin{gathered}Fe + 2HCl\xrightarrow{{}}FeC{l_2} + {H_2} \hfill \\ FeS + 2HCl\xrightarrow{{}}FeC{l_2} + {H_2}S \hfill \\ \end{gathered} \)

Tính toán theo PTHH

Lời giải chi tiết

- Chất rắn không tan trong HCl dư là S => \(m_S\) dư =3,8 gam

Kết tủa đen là \(CuS => n_{CuS} = 0,1 = n_{H_2S} = n_{S phản ứng}\)

→ \(m_{ S\,\,phản\,ứng} =3,2 gam\)

    0,2 mol Z gồm 0,1 mol \(H_2S\) và 0,1 mol \(H_2\)

→ \(m_{ban\,đầu}=3,8+3,2=7 gam\)

Ta lại có

\(n_{Fe\,phản\, ứng} = n_{S\,phản \,ứng} =0,1\)

\(n_{Fe\,dư} = n_{H_2} = 0,1\)

 → \(m_Fe\,ban\,đầu\) =0,2.56 = 11,2(gam)

Vậy m = 11,2 + 0,7 = 18,2 (gam)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài