Bài 34.10 trang 78 SBT Hóa học 10


Đề bài

Nung m gam bột Fe trong \(O_2\) thu được 11,36 gam hỗn hợp X gồm \(Fe, FeO, Fe_2O_3 \,và\, Fe_3O_4\). Cho toàn bộ X phản ứng hết với dung dịch \(HNO_3\) loãng dư, thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất,ở đktc).

Tìm m.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết các quá trình cho nhận electron

Áp dụng định luật bảo toàn electron

Lời giải chi tiết

- Từ quá trình phản ứng ta thấy số oxi hoá của các chất phản ứng ở trạng thái đầu là  \(\mathop {Fe}\limits^0 ,\mathop {{O_2}}\limits^0 ,H\mathop N\limits^{ + 5} {O_3}\) và số oxi hoá ở trạng thái cuối cùng là \(F{e^{ + 3}},{O^{2 - }},{N^{ + 2}}\). Khi đó :

Áp dụng  ĐLBT electron ta có:  

\(\dfrac{{3m}}{{56}} = \dfrac{{11,36 - m}}{8} + 0,18 \Rightarrow m = 8,96\left( {gam} \right)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 34.11 trang 78 SBT Hóa học 10

  Giải bài 34.11 trang 78 sách bài tập Hóa học 10. Nung m gam hỗn hợp bột Fe và S trong bình kín không có không khí.

 • Bài 34.9 trang 78 SBT Hóa học 10

  Giải bài 34.9 trang 78 sách bài tập Hóa học 10. Sục một lượng dư khí H2S vào 16 g dung dịch CuSO4 thu được 1,92 g kết tủa màu đen. Nồng độ % của dung dịch CuSO4 là

 • Bài 34.8 trang 78 SBT Hóa học 10

  Giải bài 34.8 trang 78 sách bài tập Hóa học 10. Giả sử hiệu suất của phản ứng đều là 100% thì khối lượng H2SO4 sản xuất được từ 1,6 tấn quặng chứa 60% FeS2 là

 • Bài 34.7 trang 78 SBT Hóa học 10

  Giải bài 34.7 trang 78 sách bài tập Hóa học 10. Khử hoàn toàn 0,25 mol Fe3O4 bằng H2. Sản phẩm hơi nước cho hấp thụ hết vào 18 g dung dịch H2SO4 80%. Sau khi hấp thụ nước, dung dịch H2SO4 có nồng độ là

 • Bài 34.6 trang 77 SBT Hóa học 10

  Giải bài 34.6 trang 77 sách bài tập Hóa học 10. Trộn 200 g dung dịch H2SO4 12% với 300 g dung dịch H2SO4 40%. Dung dịch thu được có nồng độ là

 • Bài 34.5 trang 77 SBT Hóa học 10

  Giải bài 34.5 trang 77 sách bài tập Hóa học 10. Tất cả các khí trong dãy nào sau đây làm nhạt màu nước brom?

 • Bài 34.1, 34.2, 34.3, 34.4 trang 76 SBT Hóa học 10

  Giải bài 34.1, 34.2, 34.3, 34.4 trang 76 sách bài tập Hóa học 10. Cho biết PTHH : (NO_2 + SO_2 → NO + SO_3)

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.