Bài 11.14 trang 28 SBT Hóa học 10


Đề bài

Nguyên tố X (thuộc nhóm A), có cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử là 3s23p6

a) Hãy viết cấu hình electron nguyên tử (đầy đủ) của X.

b) Hãy cho biết số thứ tự của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) X có cấu hình e lớp ngoài cùng 3s23pnên cấu hình lớp bên trong đã điền đầy e

b) số thứ tự = số p = số e

Lời giải chi tiết

a) X : 1s22s22p63s23p6

b) Số thứ tự bằng số proton và bằng số electron Z = 2 + 2 + 6 + 2 + 6= 18.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 11.15 trang 28 SBT Hóa học 10

  Giải bài 11.15 trang 28 sách bài tập Hóa học 10. a) So sánh tính phi kim của Si (Z =14) với Al (Z = 13) và P (Z = 15).

 • Bài 11.16 trang 28 SBT Hóa học 10

  Giải bài 11.16 trang 28 sách bài tập Hóa học 10. Cho 5,05 gam hỗn hợp hai kim loại nhóm IA và thuộc hai chu kì liên tiếp vào nước (dư), thu được 1,68 lít khí hiđro (đktc) và dung dịch B.

 • Bài 11.17 trang 28 SBT Hóa học 10

  Giải bài 11.17 trang 28 sách bài tập Hóa học 10. Cho 39,6 gam hỗn hợp hai muối cacbonat của hai kim loại đứng kế tiếp nhau trong nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl

 • Bài 11.13 trang 28 SBT Hóa học 10

  Giải bài 11.13 trang 28 sách bài tập Hóa học 10. Một nguyên tố X ở nhóm VIA, chu kì 3. Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X

 • Bài 11.12 trang 28 SBT Hóa học 10

  Giải bài 11.12 trang 28 sách bài tập Hóa học 10. Trong tự nhiên, nguyên tố bo có 2 đồng vị. Nguyên tử khối coi là bằng 10, thành phần 19,9%.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.