Bài 11.1; 11.2; 11.3; 11.4; 11.5 trang 26 SBT Hóa học 10


Giải bài 11.1; 11.2; 11.3; 11.4; 11.5 trang 26 sách bài tập Hóa học 10. 11.1. Trong các nguyên tố sau, nguyên tử của nguyên tố có bán kính lớn nhất là

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 11.1.

Trong các nguyên tố sau, nguyên tử của nguyên tố có bán kính lớn nhất là

A. O                           B. F   

C. N                           D. Al.

Phương pháp giải:

Xem lại lý thuyết sự biến đổi tuần hoàn tính chất hóa học của nguyên tố hóa học. tại đây

Lời giải chi tiết:

N, O, F thuộc cùng chu kì 2 => thứ tự bán kính tăng dần: F, O, N

Al thuộc chu kì 3 => Al có bán kính lớn nhất

=> Chọn D

Câu 11.2.

Cho các nguyên tố : Ca, C, F, O, Be.

a) Dãy nguyên tố sắp xếp theo chiều tăng dần độ âm điện của nguyên tử là

A. C, F, Ca, O, Be.

B. Ca, Be, C, O, F

C. F, O, C, Be, Ca 

D. O, C, F, Ca, Be.

b) Dãy nguyên tố sắp xếp theo chiều tăng dần của bán kính nguyên tử là

A. C, F, O, Be, Ca.

B. Ca, Be, C, O, F

C. F, C, O, Ca, Be.   

D. F, O, C, Be, Ca.

Phương pháp giải:

Xem lại lý thuyết sự biến đổi tuần hoàn tính chất hóa học của nguyên tố hóa học. tại đây

Lời giải chi tiết:

a) Be, C, O, F thuộc cùng chu kì 2 => thứ tự tăng dần độ âm điện: Be, C, O, F

Ca thuộc chu kì 4 => thứ tự tăng dần độ âm điện: Ca, Be, C, O, F

=> Chọn B

b) Be, C, O, F thuộc cùng chu kì 2 => thứ tự tăng dần bán kính nguyên tử: F, O, C, Be

Ca thuộc chu kì 4 => thứ tự tăng dần bán kính nguyên tử: F, O, C, Be, Ca

=> Chọn D

Câu 11.3.

Khối lượng của nguyên tử beri \(\left( {{}_4^{9,012}Be} \right)\) bằng 9,012u.

a) Nguyên tử khối của beri bằng

A. 9.                            B. 9,012.   

C. 9,012 g/mol.            D 4.

b) Số khối hạt nhân nguyên tử beri bằng

A. 9.                       B. 9,012.     

C. 9,012 g/mol.       D 4.

c) Khối lượng mol nguyên tử beri bằng

A. 9.                       B. 9,012.     

C. 9,012 g/mol;       D 4.

Phương pháp giải:

Xem lại lý thuyết về hạt nhân, nguyên tử khối, số khối. tại đây

Lời giải chi tiết:

a) Nguyên tử khối của Be là 9,012 đvC

=> Chọn B

b) Số khối hạt nhân nguyên tử Be là 9,012

=> Chọn B

c) khối lượng mol nguyên tử Be là 9,012 g/mol

=> Chọn C

Câu 11.4.

Khi cho hạt nhân  \({}_2^{4}He\) bắn phá vào hạt nhân \({}_6^{12}C\), người ta thu được một nơtron và một hạt nhân Y. Y là hạt nhân nào cho dưới đây ?

 A. \({}_8^{15}O\)                                     B. \({}_6^{13}C\)

C. \({}_7^{14}N\)                                      D. \({}_4^{9}Be\)

Phương pháp giải:

Xét phương trình phản ứng hạt nhân: 

\({}_2^4He + _6^{12}C\xrightarrow{{}}Y + _{}^1n\)

Áp dụng bào toàn proton và bảo toàn số khối

Lời giải chi tiết:

Xét phương trình phản ứng hạt nhân: 

\({}_2^4He + _6^{12}C\xrightarrow{{}}Y + _{}^1n\)

Áp dụng bào toàn proton và bảo toàn số khối

=> Y có số khối A = 12 + 4 - 1 = 15,

             số p Z = 2 + 6 - 0 = 8

=> Y là \({}_8^{15}O\)

=> Chọn A

Câu 11.5.

Các nguyên tố thuộc cùng một nhóm A thì

A. ở vỏ electron của nguyên tử các nguyên tố nhóm A đó có số electron như nhau.

B. có số lớp electron như nhau,

C. có số e ngoài cùng như nhau

D. có cùng số electron s hay p.

Phương pháp giải:

Xem lại lý thuyết bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. tại đây

Lời giải chi tiết:

Các nguyên tố thuộc cùng một nhóm A thì có số e ngoài cùng như nhau

=> Chọn C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 11.6; 11.7; 11.8 trang 27 SBT Hóa học 10

  Giải bài 11.6; 11.7; 11.8 trang 27 sách bài tập Hóa học 10. Nguyên tử của nguyên tố X là ([Ar]3d^54s^2). Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là

 • Bài 11.9 trang 28 SBT Hóa học 10

  Giải bài 11.9 trang 28 sách bài tập Hóa học 10. Hãy viết cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố thuộc chu kì 3.

 • Bài 11.10 trang 28 SBT Hóa học 10

  Giải bài 11.10 trang 28 sách bài tập Hóa học 10. Hãy viết cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố thuộc nhóm IIA.

 • Bài 11.11 trang 28 SBT Hóa học 10

  Giải bài 11.11 trang 28 sách bài tập Hóa học 10. Các nguyên tố thuộc các nhóm B (từ IB đến VIIIB) có mặt trong các chu kì nhỏ không?

 • Bài 11.12 trang 28 SBT Hóa học 10

  Giải bài 11.12 trang 28 sách bài tập Hóa học 10. Trong tự nhiên, nguyên tố bo có 2 đồng vị. Nguyên tử khối coi là bằng 10, thành phần 19,9%.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.