Toán lớp 5, giải toán lớp 5, giải bài tập sgk toán 5 Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Toán lớp 5

Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5


Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Đề bài

Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng (dùng từ câu 1 đến câu 4).

1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a. 2,5 ngày = … giờ     

A. 25                                          B. 52                                  C. 60

b. \(\dfrac{2}{3}\) ngày = … giờ

A. 8                                            B. 16                                 C. 24

2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a. 1,25 giờ = … phút

A. 125                                        B. 75                                  C. 85

b. \(\dfrac{2}{5}\) phút = … giây

A. 24                                          B. 30                                  C. 18

3. Tính kết quả phép cộng : 7 giờ 34 phút + 2 giờ 52 phút = ?

A. 10 giờ 26 phút                                        B. 9 giờ 26 phút

4. Tính kết quả của phép trừ : 12 phút 7 giây – 5 phút 18 giây = ?

A. 6 phút 49 giây                                       B. 7 phút 49 giây

5. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Giờ vào học bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút.

a. Bạn An đến sớm 15 phút. Hỏi bạn An đến trường lúc mấy giờ ?

A. 7 giờ 45 phút

 

B. 7 giờ 15 phút

 

b. Bạn Bình đến muộn 10 phút. Hỏi bạn Bình đến trường lúc mấy giờ ?

A. 7 giờ 15 phút

 

B. 7 giờ 40 phút

 

c. Hai bạn đến trường cách nhau bao nhiêu phút ?

A. 15 phút

 

B. 25 phút

 

6. Tính bằng cách thuận tiện nhất :

a. 3 giờ 15 phút + 2 giờ 12 phút + 1 giờ 45 phút

b. 12 giờ - 4 giờ 18 phút – 2 giờ 42 phút

7. Lúc 7 giờ 30 phút, một người đi xe đạp từ A và đi trong 1 giờ 45 phút thì đến B. Hỏi người đó đền B lúc mấy giờ ?

8. Một máy bay bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội hết 1 giờ 45 phút và đến Hà Nội lúc 9 giờ. Hỏi máy bay khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh lúc mấy giờ ?

Lời giải chi tiết

1.

Phương pháp:

1 ngày = 24 giờ. Muốn đổi một số từ đơn vị ngày sang giờ ta lấy 24 giờ nhân với số đó.

Cách giải:

a. 2,5 ngày = 24 giờ ⨯ 2,5 = 60 giờ

Chọn C                                 

b. \(\dfrac{2}{3}\) ngày = 24 giờ ⨯ \(\dfrac{2}{3}\) = 16 giờ.

Chọn B

2.

Phương pháp:

- 1 giờ = 60 phút. Muốn đổi một số từ đơn vị giờ sang phút ta lấy 60 phút nhân với số đó.

- 1 phút = 60 giây. Muốn đổi một số từ đơn vị phút sang giây ta lấy 60 giây nhân với số đó.

Cách giải:

a. 1,25 giờ = 60 phút ⨯ 1,25 = 75 phút

Chọn B                                 

b. \(\dfrac{2}{5}\) phút = 60 giây ⨯ \(\dfrac{2}{5}\) = 24 giây.

Chọn A.

3.

Phương pháp:

 - Đặt tính thẳng hàng và thực hiện tính như đối với phép cộng các số tự nhiên.

- Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.

- Nếu số phút ở kết quả lớn hơn hoặc bằng 60 thì ta thực hiện chuyển đổi sang đơn vị lớn hơn.

Cách giải:

7 giờ 34 phút + 2 giờ 52 phút = 9 giờ 86 phút = 10 giờ 26 phút (vì 86 phút = 1 giờ 26 phút)

Chọn A

4.

Phương pháp:

- Đặt tính thẳng hàng và thực hiện tính như đối với phép trừ các số tự nhiên.

- Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.

- Nếu số đo theo đơn vị nào đó ở số bị trừ bé hơn số đo tương ứng ở số trừ thì cần chuyển đổi 1 đơn vị hàng lớn hơn liền kề sang đơn vị nhỏ hơn rồi thực hiện phép trừ như bình thường .

Cách giải:

12 phút 7 giây – 5 phút 18 giây = 11 phút 67 giây – 5 phút 18 giây = 6 phút 49 giây

Chọn A

5.

Phương pháp:

- Thời gian lúc An đến trường = 7 giờ 30 phút - 15 phút.

- Thời gian lúc Bình đến trường = 7 giờ 30 phút + 10 phút.

- Hiệu thời gian lúc hai bạn đến trường = thời gian lúc Bình đến trường - thời gian lúc An đến trường.

Cách giải:

a) An đến trường lúc:

         7 giờ 30 phút - 15 phút = 7 giờ 15 phút

A. 7 giờ 45 phút

S

B. 7 giờ 15 phút

Đ

b. Bình đến trường lúc:

       7 giờ 30 phút + 10 phút = 7 giờ 40 phút

A. 7 giờ 15 phút

S

B. 7 giờ 40 phút

Đ

c. Hai bạn đến trường cách nhau số phút là:

       7 giờ 40 phút - 7 giờ 15 phút = 25 phút

A. 15 phút

S

B. 25 phút

Đ

6.

Phương pháp:

Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp rồi thực hiện tương tự các phép tính với số tự nhiên.

Cách giải:

a. 3 giờ 15 phút + 2 giờ 12 phút + 1 giờ 45 phút

= (3 giờ 15 phút + 1 giờ 45 phút) + 2 giờ 12 phút

= 5 giờ + 2 giờ 12 phút

= 7 giờ 12 phút.

b. 12 giờ - 4 giờ 18 phút – 2 giờ 42 phút

= 12 giờ - (4 giờ 18 phút + 2 giờ 42 phút)

= 12 giờ - 6 giờ 60 phút

= 12 giờ - 7 giờ (vì 60 phút = 1 giờ)

= 5 giờ

7.

Phương pháp:

Áp dụng công thức:

       Thời gian đến = thời gian khởi hành + thời gian đi + thời gian nghỉ (nếu có).

Cách giải:

Người đó đến B lúc:

           7 giờ 30 phút + 1 giờ 45 phút = 8 giờ 75 phút

             8 giờ 75 phút = 9 giờ 15 phút

                              Đáp số : 9 giờ 15 phút.

8.

Phương pháp:

Áp dụng công thức:

         Thời gian khởi hành = thời gian đến - thời gian đi - thời gian nghỉ (nếu có).

Cách giải:

Máy bay khởi hành lúc:

           9 giờ - 1 giờ 45 phút = 7 giờ 15 phút

                              Đáp số : 7 giờ 15 phút.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 42 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí