Toán lớp 5, giải toán lớp 5, giải bài tập sgk toán 5 CHƯƠNG I: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN ..

Toán lớp 5 trang 21 Luyện tập


Một người mua 25 quyển vở, giá 3000 đồng một quyển thì vừa hết số tiền đang có. Cũng với số tiền đó, nếu mua vở với giá 1500 đồng một quyển thì người đó mua được bao nhiêu quyển vở?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Một người mua 25 quyển vở, giá 3000 đồng một quyển thì vừa hết số tiền đang có. Cũng với số tiền đó, nếu mua vở với giá 1500 đồng một quyển thì người đó mua được bao nhiêu quyển vở?

Phương pháp giải:

Cách 1: Tìm số tiền của người đó có = 3000 đồng x 25.

            Tìm số quyển vở loại 1500 đồng một quyển = Số tiền của người đó : 1500.

Cách 2: Phương pháp "tìm tỉ số"

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

3000 đồng/quyển: 25 quyển vở

1500 đồng/quyển: ? quyển vở

Cách 1:

Số tiền của người đó là:

               3000 x 25 = 75 000 (đồng)

Số vở loại 1500 đồng mua được là:

              75 000 : 1500 = 50 (quyển)

Cách 2:

3000 đồng gấp 1500 đồng số lần là:

               3000 : 1500 = 2 (lần)

Số vở loại 1500 đồng mua được là:

              25 x 2 = 50 (quyển)

                        Đáp số: 50 quyển.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Một gia đình gồm 3 người (bố, mẹ và một con). Bình quân thu nhập hàng tháng 800 000 đồng mỗi người. Nếu gia đình đó có thêm một con nữa mà tổng thu nhập của gia đình không thay đổi thì bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người giảm đi bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải:

- Tìm tổng thu nhập của gia đình đó.

- Tìm thu nhập bình quân của mỗi người sau khi gia đình đó có thêm một con.

- Bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người giảm đi = Bình quân thu nhập ban đầu trừ đi bình quân thu nhập sau khi có thêm một con.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Gia đình 3 người: thu nhập bình quân 800 000 đồng/tháng

Nếu thêm 1 con: thu nhập bình quân giảm ? đồng/tháng

Bài giải

Thu nhập mỗi tháng của gia đình đó là: 

\(800\; 000 × 3 = 2 \;400\; 000\) (đồng)

Nếu có thêm một con nữa thì bình quân thu nhập của mỗi người sẽ là:

\(2 \;400 \;000 : (3 + 1) = 600\; 000\) ( đồng)

Bình quân thu nhập của mỗi người giảm đi số tiền là:

\(800 \;000 - 600\; 000 = 200\; 000\) (đồng)

                           Đáp số: \(200\; 000\) đồng. 

 

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Một đội 10 người trong một ngày đào được 35 m mương. Người ta bổ sung thêm 20 người nữa cùng đào thì trong một ngày đào được bao nhiêu mét mương? (Mức đào của mỗi người như nhau)

Phương pháp giải:

- Tính số người sau khi bổ sung thêm 20 người.

- Giải bài toán theo phương pháp "tìm tỉ số".

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

10 người: 35 m mương

Thêm 20 người: ? m mương

Bài giải

Sau khi bổ sung thì đội đó có số người là:

                \(10 + 20 =30\) (người)

\(30\) người gấp \(10\) người số lần là:

                \(30 : 10 = 3\) (lần)

Trong một ngày cả đội đó đào được số mét mương là:

                \(35 \times 3 = 105\;(m)\)

                                     Đáp số: \(105m\).

 

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Một xe tải chỉ có thể chở được 300 bao gạo, mỗi bao 50kg. Nếu chất lên xe đó loại bao gạo 75kg thì xe chở được bao nhiêu bao?

Phương pháp giải:

- Tìm tổng số gạo xe đó chở được.

- Tính số bao gạo loại 75kg xe chở được = tổng số gạo xe đó chở được : 75.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

50 kg: 300 bao

75 kg: ... bao?

Giải

Xe tải đó chở được số ki-lô-gam gạo là:

             \(50 \times 300 = 15 000\, (kg)\)

Nếu chất lên xe đó loại bao gạo 75 kg thì xe chở được nhiều nhất số bao gạo là:

             \(15 000 : 75 = 200\) (bao)

                                   Đáp số: 200 bao.


Bình chọn:
4.7 trên 253 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí