Toán lớp 5, giải toán lớp 5, giải bài tập sgk toán 5 CHƯƠNG I: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN ..

Toán lớp 5 trang 23, 24 Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng


a) Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 5 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

a) Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau :

 

b) Nhận xét: Hai đơn vị đo khối lượng liền nhau:

- Đơn vị lớn gấp \(10\) lần đơn vị bé;

- Đơn vị bé bằng \( \dfrac {1}{10}\)đơn vị lớn.

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về các đơn vị đo khối lượng đã học.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a)  18 yến = ... kg

     200 tạ = .. kg

     35 tấn = ... kg

b) 430kg = ... yến

    2500kg = ... tạ

    16 000kg = ... tấn

c) 2kg 326g = ... g

   6kg 3g = ... g

d) 4008g = ... kg ... g

    9050kg = ... tấn ... kg

Phương pháp giải:

Áp dụng cách đổi:

1 yến = 10kg       

 1 tạ = 100kg               

 1 tấn = 1000kg

Lời giải chi tiết:

a) 18 yến = 180 kg                              

    200 tạ = 20 000 kg                              

    35 tấn = 35 000 kg                              

b) 430 kg = 43 yến

    2500kg = 25 tạ

    16 000kg = 16 tấn

c) 2kg 326g = 2kg + 326g = 2000g + 326g = 2326g                           

   6kg 3g = 6kg + 3g = 6000g + 3g = 6003 g

d) 4008g = 4000g + 8g = 4 kg 8 g

   9050 kg = 9000kg + 50kg = 9 tấn 50kg.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm: 

2 kg 50g ... 2500g                                 

6090kg ... 6 tấn 8kg

13kg 85g ... 13kg 805g                             

\( \dfrac{1}{4}\) tấn ... 250 kg

Phương pháp giải:

Đối các số đo khối lượng về cùng đơn vị đo rồi so sánh.

Lời giải chi tiết:

-  2 kg 50g = 2050g .  Mà 2050g < 2500g.

   Vậy 2 kg 50g < 2500g.

-  6 tấn 8kg = 6008kg. Mà 6090kg > 6008kg.

   Vậy  6090kg > 6 tấn 8kg.

- 13kg 85g = 13085g ; 13kg 805g = 13805g.

   Mà 13085g < 13805g.

   Vậy 13kg 85g < 13kg 805g.

- Ta có: \(1\) tấn \(= 1000\)kg nên \( \dfrac{1}{4}\) tấn = 1000 : 4  = 250kg.

   Vậy \( \dfrac{1}{4}\) tấn \(= 250\)kg.

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Một cửa hàng trong 3 ngày bán được 1 tấn đường. Ngày đầu bán được 300kg. Ngày thứ hai bán được gấp 2 lần ngày đầu. Hỏi ngày thứ ba cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường ?

Phương pháp giải:

- Đổi 1 tấn = 1000kg.

- Tính số đường bán ngày thứ hai = số đường bán ngày đầu × 2.

- Số đường bán trong hai ngày đầu = số đường bán ngày thứ nhất + số đường bán ngày thứ hai

- Số đường bán ngày thứ ba = tổng số đường bán trong ba ngày - số đường bán trong hai ngày đầu.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Ba ngày: 1 tấn đường

Ngày đầu: 300 kg

Ngày thứ hai: gấp 2 lần ngày đầu

Ngày thứ ba: ... kg đường ?

Bài giải

Đổi: \(1\) tấn \(= 1000kg\).

Ngày thứ hai cửa hàng bán được số ki-lô-gam đường là:

                 \(300 × 2 = 600\;(kg)\)

Hai ngày đầu cửa hàng bán được số ki-lô-gam đường là:

                 \(300 + 600 = 900\;(kg)\)

Ngày thứ ba cửa hàng bán được số ki-lô-gam đường là:

                 \(1000 - 900 = 100\;(kg)\)

                             Đáp số: \(100kg\) đường.


Bình chọn:
4.7 trên 163 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.