Bài 1, 2, 3 trang 28 SGK Toán 5

Bình chọn:
4.3 trên 170 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 28 SGK Toán 5. Bài 1: Đọc các số đo diện tích.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

a) Đọc các số đo diện tích :      29mm2;        305mm2;          1200mm2.

b) Viết các số đo diện tích :

- Một trăm sáu mươi tám mi-li-mét vuông

- Hai nghìn ba trăm mười mi-li-mét vuông.

Phương pháp:

 Để đọc (hoặc) viết các số đo diện tích ta viết số đo trước, sau đó đọc (hoặc viết) tên đơn vị diện tích.

Cách giải:

a) 29mm2 : Hai mươi chín mi-li-mét vuông.

   305mm2 : Ba trăm linh lăm mi-li-mét vuông.

   1200mm2: Một nghìn hai trăm mi-li-mét vuông.

b) Một trăm sáu mươi tám mi-li-mét vuông: 168mm2

   Hai nghìn ba trăm mười mi-li-mét vuông: 2310mm2.

Bài 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 5cm2 = … mm2                           1m2 = … cm2

    12km2 = … hm2                          5m2 = … cm2

    1hm2 = … m2                             12m2 9dm2 = … dm2

    7hm2 = … m2                             37dam2 24m2 = … m2

b) 800mm2 = ... cm2;                      3400dm2 = ... m2;

   12 000hm2 = ... km2;                  90 000m2 = ... hm2;   

   150cm2 = ... dm2... cm2;             2010m2 = ... dam2... m2

Phương pháp:

Dựa vào bảng đơn vị đo diện tích:

Cách giải:

a) 5cm2 = 500 mm2                     1m2 = 10000cm2

    12km2 = 1200 hm2                  5m2 = 50000cm2

    1hm2 = 10000 m2                   12m2 9dm2 = 1209dm2

    7hm2 = 70000 m2                   37dam2 24m2 = 3724m2         

b) 800mm2 = 8cm2;                   3400dm2 = 34m2;

12 000hm2 = 120km2;                90 000m2 = 9hm2;       

150cm2 = 1 dm2 50cm2 ;            2010m2 = 20 dam10m2

Bài 3

Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm : (CTGT bỏ bài này. Viết tắt CTGT bỏ)

a) 1mm2=... cm2                       b) 1dm2=... m2

8mm2 = ... cm2                             7dm2 = ... m2

29mm2 = ... cm2                           34dm2 = ... m2

12km2 = ... hm2                            1hm2= ... m2

Phương pháp:

Dựa vào bảng đơn vị đo diện tích:

Cách giải:

a) 1mm2= \( \dfrac{1}{100}\) cm2                  b) 1dm= \( \dfrac{1}{100}\)m2

8mm2 = \( \dfrac{8}{100}\) cm2                        7dm2 = \( \dfrac{7}{100}\)m2

29mm2 = \( \dfrac{29}{100}\) cm2                     34dm2 = \( \dfrac{34}{100}\)m2

12km2 = 1200 hm2                    1hm= 10000m2

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu