Toán lớp 5, giải toán lớp 5, giải bài tập sgk toán 5 CHƯƠNG II: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

Toán lớp 5 trang 75 Giải toán về tỉ số phần trăm


Viết các số thập phân sau thành tỉ số phần trăm (theo mẫu): 0,57; 0,3; 0,234; 1,35. Tính tỉ số phần trăm của hai số (theo mẫu):

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Viết các số thập phân sau thành tỉ số phần trăm (theo mẫu):

     0,57;          0,3;           0,234;           1,35.

Mẫu: 0,57 = 57%.

Phương pháp giải:

Nhân số đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải số tìm được.

Lời giải chi tiết:

0,3 = 30%;                   0,234 = 23,4%;                      1,35 = 135% 

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Tính tỉ số phần trăm của hai số (theo mẫu):

a) \(19\) và \(30\);              b) \(45\) và \(61\);                c)  \(1,2\) và \(26\);

Mẫu:  \(a)\;19:30=0,6333\;...=63,33\%\) 

Phương pháp giải:

Tìm thương hai số sau đó nhân thương đó với \(100\) và viết thêm kí hiệu \(\%\) vào bên phải tích tìm được.

Lời giải chi tiết:

b)    \(45: 61 = 0,7377 …= 73,77\%\) 

c)    \(1,2 : 26 = 0,0461…= 4,61\%\)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Một lớp học sinh có 25 học sinh, trong đó có 13 học sinh nữ. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học của lớp đó?

Phương pháp giải:

- Tìm thương của số học sinh nữ và số học sinh của lớp học đó.

- Nhân thương đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Cả lớp: 25 học sinh

Học sinh nữ: 13 em

Học sinh nữ chiếm: ...% cả lớp?

Bài giải

Tỉ số phần trăm của số nữ và số học sinh của lớp là:

                       13 : 25 = 0,52

                        0,52 = 52%

                                              Đáp số: 52%.

Lý thuyết

Tìm tỉ số phần trăm của hai số

a) Ví dụ : Trường Tiểu học Vạn Thọ có 600 học sinh, trong đó có 315 học sinh nữ. Tìm tỉ số phần trăm của số học sinh nữa và số học sinh toàn trường.

Tỉ số của học sinh nữ và số học sinh toàn trường là 315 : 600.

Ta có:       315 : 600 = 0,525

                0,525 × 100 : 100 = 52,5 : 100 = 52,5%

Vậy tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh toàn trường là 52,5%.

Thông thường ta viết gọn cách tính như sau:

               315 : 600 = 0,525 = 52,5%

Quy tắc: Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số \(a\) và \(b\) ta làm như sau:

-  Tìm thương của \(a\) và \(b\).

-  Nhân thương đó với  \(100\) và viết thêm kí hiệu \(\% \) vào bên phải tích tìm được.

Lưu ý :  Khi tìm tỉ số phần trăm của hai số \(a\) và \(b\), ta có thể viết gọn thành \(a:b \times 100\% \).

b) Bài toán 1: Trong 80kg nước biển có 2,8kg muối. Tìm tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển.

Bài giải:

Tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển là:

         2,8 : 80 = 0,035

        0,035 = 3,5%

        Đáp số: 3,5 %.

c) Bài toán 2: Một vườn cây ăn quả có \(600\) cây gồm cam sành và bưởi Diễn, trong đó có \(210\) cây cam sành. Hỏi số cây bưởi Diễn chiếm bao nhiêu phần trăm số cây ăn quả cả vườn?

Cách giải:

Trong vườn cây ăn quả đó có số cây bưởi Diễn là:

                                    \(600 - 210 = 390\) (cây)

Số cây bưởi Diễn chiếm số phần trăm số cây ăn quả cả vườn là:

                                    \(390:600 = 0,65 = 65\% \)

                                                            Đáp số: \(65\% \).

Chú ý: Coi số cây cả vườn là \(100\% \), ta có thể tìm tỉ số phần trăm giữa số cây bưởi Diễn và tổng số cây trong vườn bằng cách lấy \(100\% \) trừ đi tỉ số phần trăm giữa số cây cam sành và tổng số cây trong vườn.


Bình chọn:
4.5 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.