Toán lớp 5, giải toán lớp 5, giải bài tập sgk toán 5 CHƯƠNG IV: SỐ ĐO THỜI GIAN, CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU

Toán lớp 5 trang 139, 140 Luyện tập


Một con đà điểu khi cần có thể chạy được 5250m trong 5 phút. Tính vận tốc chạy của đà điểu.Viết vào ô trống (theo mẫu):

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Một con đà điểu khi cần có thể chạy được 5250m trong 5 phút. Tính vận tốc chạy của đà điểu.

Phương pháp giải:

Muốn tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian.

                          v =  s : t

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Quãng đường: 5250 m

Thời gian: 5 phút

Vận tốc: ...?

Bài giải

Vận tốc chạy của đà điểu là :

 5250 : 5 = 1050 (m/phút) 

             Đáp số: 1050m/phút.

 

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Viết vào ô trống (theo mẫu):

 

Phương pháp giải:

Muốn tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian.

                      \(v =  s : t\)

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Quãng đường AB dài 25km. Trên đường đi từ A đến B, một người đi bộ 5km rồi tiếp tục đi ô tô trong nửa giờ thì đến B. Tính vận tốc của ô tô.

Phương pháp giải:

- Đổi: nửa giờ = \(\dfrac{1}{2}\) giờ = 0,5 giờ.

- Tính quãng đường người đó đi ô tô =  quãng đường AB - quãng đường người đó đi bộ.

- Tính vận tốc của ô tô = quãng đường người đó đi ô tô : thời gian đi ô tô.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Quãng đường: 25 km

Đi bộ: 5 km

Đi ô tô: nửa giờ

Vận tốc ô tô: ....km/giờ?

Bài giải

Ta có: nửa giờ = \(\dfrac{1}{2}\) giờ = 0,5 giờ.

Quãng đường người đó đi bằng ô tô là:

            25 – 5 = 20 (km)

Vận tốc của ô tô là: 

       20 : 0,5 = 40 (km/giờ)

(hay 20 : \(\dfrac{1}{2}\) = 40 (km/giờ)

                   Đáp số : 40km/giờ. 

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Một ca nô đi từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 45 phút được quãng đường 30km. Tính vận tốc của ca nô.

Phương pháp giải:

- Tính thời gian ca nô đi hết quãng đường 30km ta thực hiện phép tính:  7 giờ 45 phút – 6 giờ 30 phút.

- Tính vận tốc ca nô ta lấy quãng đường chia cho thời gian ca nô đi hết quãng đường 30km.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Quãng đường: 30 km

Thời gian: 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 45 phút

Vận tốc: ...?

Bài giải

Cách 1:

 Thời gian đi của ca nô là:

         7 giờ 45 phút – 6 giờ 30 phút = 1 giờ 15 phút

         1 giờ 15 phút = 1,25 giờ

Vận tốc của ca nô là:

         30 : 1,25 = 24 (km/giờ)

                                    Đáp số: 24km/giờ.

Cách 2:

Thời gian đi của ca nô là:

         7 giờ 45 phút – 6 giờ 30 phút = 1 giờ 15 phút

1 giờ 15 phút = 75 phút

Vận tốc của ca nô là:

         30 : 75 = 0,4 (km/phút)

        0,4km/phút = 24km/giờ  (vì 1 giờ = 60 phút)

                                     Đáp số: 24km/giờ.


Bình chọn:
4.8 trên 295 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí