Toán lớp 5 trang 93, 94 Diện tích hình thang


Tính diện tích hình thang biết : a) Độ dài hai đáy lần lượt là 12cm và 8cm; chiều cao là 5cm. b) Độ dài hai đáy lần lượt là 9,4m và 6,6m; chiều cao là 10,5m.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Tính diện tích hình thang biết :

a) Độ dài hai đáy lần lượt là 12cm và 8cm; chiều cao là 5cm.

b) Độ dài hai đáy lần lượt là 9,4m và 6,6m; chiều cao là 10,5m.

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tính diện tích hình thang: 

     \(S = \displaystyle {{\left( {a + b} \right) \times h} \over 2}\)

trong đó \(S\) là diện tích; \(a,\,b\) là độ dài các cạnh đáy; \(h\) là chiều cao.

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích hình thang đó là:

        \( \dfrac{(12+8) \times 5 }{2} = 50\;(cm^2)\) 

b) Diện tích của hình thang đó là:

       \( \dfrac{(9,4 + 6,6) \times 10,5}{2} = 84\;(m^2)\) 

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Tính diện tích mỗi hình thang sau: 

 

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tính diện tích hình thang: 

                \(S = \dfrac{{\left( {a + b} \right) \times h}}{2}\) 

trong đó \(S\) là diện tích; \(a,\,b\) là độ dài các cạnh đáy; \(h\) là chiều cao.

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích của hình thang đó là:

       \( \dfrac{(4+9) \times 5 }{2} = 32,5\;(cm^2)\)

                            Đáp số: \(32,5cm^2.\)

b) Diện tích của hình thang đó là:

       \( \dfrac{(3 + 7) \times 4}{2} = 20\;(cm^2)\)

                            Đáp số: \(20cm^2.\)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Một thửa ruộng hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là \(110m\) và \(90,2m\). Chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy. Tính diện tích thửa ruộng đó.

Phương pháp giải:

- Tính chiều cao = (đáy lớn + đáy bé) : 2

- Diện tích thửa ruộng = (đáy lớn + đáy bé) × chiều cao : 2.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Hai đáy: 110m và 90,2m.

Chiều cao: bằng trung bình cộng 2 đáy.

Diện tích: ... \(m^2\) ?

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là

        \((110 + 90,2) : 2 = 100,1\; (m) \)

Diện tích của thửa ruộng hình thang là:

       \(\dfrac{(110+90,2) \times 100,1}{2}\)\(= 10020,01 \; (m^2)\)

                               Đáp số: \(10020,01m^2. \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 211 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí