Toán lớp 5, giải toán lớp 5, giải bài tập sgk toán 5 CHƯƠNG I: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN ..

Toán lớp 5 trang 29, 30 Héc-ta


Viết số thích hợp vào chỗ chấm: Diện tích rừng Cúc Phương là 22 200ha. Hãy viết số đo diện tích khu rừng đó dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-mét vuông.


Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 4ha = ... m2   ;    \( \dfrac{1}{2}\) ha = ... m2 

   20ha = ... m2   ;     \( \dfrac{1}{100}\) ha = ... m2 

   1km2 = ... ha   ;       \( \dfrac{1}{10}\) km2 = ... ha

   15km2 = ... ha  ;      \( \dfrac{3}{4}\) km2 = ... ha 

b) 60 000m2  = ... ha ;    1800ha = ... km2  

   800 000m2  = ... ha ;     27000ha = ... km2

Phương pháp giải:

Áp dụng cách đổi :   1ha = 1hm2  ;  1ha = 10000m2

Lời giải chi tiết:

a) 4ha = 4 x 10 000m2 = 40 000m2                     

   20ha = 20 x 10 000m2 = 200 000m2

   \( \dfrac{1}{2}\) ha = \(\dfrac{1}{2} \times 10000\)m= \(5 000\)m2

   \( \dfrac{1}{100}\) ha = \(\dfrac{1}{{100}} \times 10000\)m= \(100\)m2

   1km2 = 100 ha                     

   15 km2 = 15 x 100ha = 1500 ha

   \( \dfrac{1}{10}\)km2 = \(\dfrac{1}{{10}} \times 100\)ha = \(10\)ha

   \( \dfrac{3}{4}\) km2 = \(\dfrac{3}{4} \times 100\)ha = \(75\)ha  

b) 60 000m2  = 6ha   ;      1800ha = 18km2  

    800 000m= 80ha  ;     27000 ha = 270km2  

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Diện tích rừng Cúc Phương là 22 200ha. Hãy viết số đo diện tích khu rừng đó dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-mét vuông.

Phương pháp giải:

Áp dụng cách đổi:  1km= 100hm= 100ha. 

Lời giải chi tiết:

Tính nhẩm: 22 200 : 100 = 222.  

Do đó: 22 200 ha = 222km2

Vậy diện tích rừng Cúc Phương là 222 km2.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Đúng ghi \(Đ\), sai ghi \(S\):

a) \(85km^2\) \(< 850ha\)           

b) \(51ha > 60 000m^2\)       

c) \(4dm^2\) \(7cm^2\) \(=  4\dfrac{7}{10}dm^2\)

Phương pháp giải:

Đổi về cùng một đơn vị đo rồi so sánh. 

Lời giải chi tiết:

a) Ta có: \(85km^2= 8500ha\). Mà \(8500ha > 850ha\). 

    Do đó:\(85km^2 > 850ha\).

    Vậy \(85km^2\) \(< 850ha\) là sai

    Ghi S. 

b) \(51 ha = 510 000m^2\). Mà: \(510 000m^2 > 60000m^2\).

   Do đó: \(51ha\)  \(> 60 000m^2\)

   Ghi Đ

c)  \(4dm^2 7cm^2  =   4\dfrac{7}{100} dm^2\)

   Do đó \(4dm^2\) \(7cm^2\) \(=  4\dfrac{7}{10}dm^2\) là sai.

   Ghi S.

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Diện tích một trường đại học là \(12\)ha. Tòa nhà chính của trường được xây trên mảnh đất có diện tích bằng \( \dfrac{1}{40}\) diện tích của trường. Hỏi diện tích mảnh đất dùng để xây tòa nhà đó là bao nhiêu mét vuông ?

Phương pháp giải:

- Đổi diện tích của trường sang đơn vị mét vuông

- Tính diện tích tòa nhà chính ta lấy diện tích của trường đó nhân với \( \dfrac{1}{40}\) .

Lời giải chi tiết:

Đổi: \(12ha = 120000m^2\).

Diện tích mảnh đất để xây dựng toà nhà chính của trường là: 

           \(120000 \times \dfrac{1}{40} = 3000\;(m^2)\)

                                   Đáp số: \(3000m^2\). 

 

Lý thuyết

Thông thường khi đo diện tích ruộng đất người ta còn dùng đơn vị héc-ta.

Héc-ta viết tắt là ha.

                      1ha = 1hm2  

                      1ha = 10 000m2  


Bình chọn:
4.7 trên 135 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí