Toán lớp 5, giải toán lớp 5, giải bài tập sgk toán 5 CHƯƠNG IV: SỐ ĐO THỜI GIAN, CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU

Toán lớp 5 trang 137 Luyện tập


Tính: a) 3 giờ 14 phút × 3; b) 36 phút 12 giây : 3; c) 7 phút 26 giây × 2; d) 14 giờ 28 phút : 7 .

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Tính:

a) 3 giờ 14 phút × 3;                                  b) 36 phút 12 giây : 3;

c) 7 phút 26 giây × 2;                                d) 14 giờ 28 phút : 7 .

Phương pháp giải:

- Đặt tính thẳng hàng và thực hiện tính như đối với phép nhân, phép chia các số tự nhiên.

- Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Tính:

a) (3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút) × 3;

b) 3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút × 3;

c) (5 phút 35 giây + 6 phút 21 giây) : 4 ;

d) 12 phút 3 giây × 2 + 4 phút 12 giây : 4.

Phương pháp giải:

- Ta thực hiện tính giá trị biểu thức như đối với các số tự nhiên và ghi đơn vị đo tương ứng sau kết quả tìm được.

- Nếu số phút lớn hơn hoặc bằng 60 thì ta thực hiện chuyển đổi sang đơn vị lớn hơn của phút là giờ; số giây lớn hơn hoặc bằng 60 thì ta thực hiện chuyển đổi sang đơn vị lớn hơn của giây là phút.

Lời giải chi tiết:

a) (3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút) × 3

    = 5 giờ 65 phút × 3  (65 phút = 1 giờ 5 phút)

    = 6 giờ 5 phút × 3

    = 18 giờ 15 phút.

b) 3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút × 3

    = 3 giờ 40 phút  + 6 giờ 75 phút (75 phút = 1 giờ 15 phút)

    = 3 giờ 40 phút  + 7 giờ 15 phút

    = 10 giờ 55 phút. 

c) (5 phút 35 giây + 6 phút 21 giây) : 4

    =  11 phút 56 giây : 4

    = 2 phút 59 giây.

d) 12 phút 3 giây × 2 + 4 phút 12 giây : 4

    = 24 phút 6 giây + 1 phút 3 giây

    = 25 phút 9 giây.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Trung bình một người thợ làm xong 1 sản phẩm hết 1 giờ 8 phút. Lần thứ nhất người đó làm được 7 sản phẩm. Lần thứ hai người đó làm được 8 sản phẩm. Hỏi cả hai lần người đó phải làm trong bao nhiêu thời gian ?

Phương pháp giải:

Cách 1:

- Thời gian làm 7 sản phẩm = Thời gian làm 1 sản phẩm × 7.

- Thời gian làm 8 sản phẩm = Thời gian làm 1 sản phẩm × 8.

- Thời gian làm cả 2 lần = thời gian làm 7 sản phẩm + thời gian làm 8 sản phẩm .

Cách 2:

- Tìm tổng số sản phẩm làm trong 2 lần:  7 + 8 = 15 sản phẩm.

- Thời gian làm cả 2 lần = Thời gian làm 1 sản phẩm × 15.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

1 sản phẩm: 1 giờ 8 phút

Lần thứ nhất: 7 sản phẩm

Lần thứ hai: 8 sản phẩm

Hai lần: .... giờ?

Cách 1:

Lần thứ nhất người đó làm 7 sản phẩm hết số thời gian là:

        1 giờ 8 phút × 7 = 7 giờ 56 phút

Lần thứ hai người đó làm 8 sản phẩm hết số thời gian là:

        1 giờ 8 phút × 8 = 9 giờ 4 phút

Cả hai lần người đó làm hết số thời gian là:

        7 giờ 56 phút + 9 giờ 4 phút = 16 giờ 60 phút

       16 giờ 60 phút = 17 giờ

                                          Đáp số: 17 giờ.

Cách 2:

Số sản phẩm làm trong cả hai lần là:

         7 + 8 = 15 (sản phẩm)

Thời gian làm 15 sản phẩm là:

        1 giờ 8 phút × 15 = 15 giờ 120 phút

        15 giờ 120 phút = 17 giờ

                                          Đáp số: 17 giờ.

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Điền dấu thích hợp (>, <, =) vào chỗ chấm: 

 4,5 giờ .... 4 giờ 5 phút

8 giờ 16 phút – 1 giờ 25 phút ... 2 giờ 17 phút × 3

26 giờ 25 phút \(:\) 5 ... 2 giờ 40 phút + 2 giờ 45 phút.

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính ở hai vế rồi so sánh kết quả với nhau.

Lời giải chi tiết:

+) 4, 5 giờ = 4 giờ 30 phút

    Mà  4 giờ 30 phút > 4 giờ 5 phút.

    Vậy: 4, 5 giờ  >  4 giờ 5 phút.

 

+) 8 giờ 16 phút – 1 giờ 25 phút 

   = 7 giờ 76 phút – 1 giờ 25 phút = 6 giờ 51 phút 

    2 giờ 17 phút × 3 = 6 giờ 51 phút

   Vậy:  8 giờ 16 phút - 1 giờ 25 phút = 2 giờ 17 phút × 3

 

+ 26 giờ 25 phút : 5 = 5 giờ 17 phút        

   2 giờ 40 phút + 2 giờ 45 phút = 4 giờ 85 phút = 5 giờ 25 phút

 Mà 5 giờ 17 phút < 5 giờ 25 phút.       

Vậy: 26 giờ 25 phút : 5 < 2 giờ 40 phút + 2 giờ 45 phút.


Bình chọn:
4.8 trên 262 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí