Toán lớp 5, giải toán lớp 5, giải bài tập sgk toán 5 CHƯƠNG IV: SỐ ĐO THỜI GIAN, CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU

Toán lớp 5 trang 145, 146 Luyện tập chung


Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 12km/giờ. Sau 3 giờ một xe máy cũng đi từ A đến B với vận tốc 36 km/giờ. Hỏi kể từ lúc xe máy bắt đầu đi, sau bao lâu xe máy đuổi kịp xe đạp ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 

 

Bài 1

Video hướng dẫn giải

 

 

a) Một người đi xe đạp từ B đến C với vận tốc 12km/giờ, cùng lúc đó một người đi xe máy từ A cách B là 48 km với vận tốc 36km/giờ và đuổi theo xe đạp (xem hình dưới đây). Hỏi kể từ lúc bắt đầu đi, sau mấy giờ xe máy đuổi kịp xe đạp ?

b) Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 12km/giờ. Sau 3 giờ một xe máy cũng đi từ A đến B với vận tốc 36 km/giờ. Hỏi kể từ lúc xe máy bắt đầu đi, sau bao lâu xe máy đuổi kịp xe đạp?

 

Phương pháp giải:

a) Hai vật chuyển động cùng chiều và xuất phát cùng lúc:

Bước 1: Tính số ki-lô-mét mà mỗi giờ xe máy gần xe đạp. (Hiệu vận tốc 2 xe)

Bước 2: Tính thời gian để xe máy đuổi kịp xe đạp = khoảng cách ban đầu giữa hai xe : số ki-lô-mét mà mỗi giờ xe máy gần xe đạp.

b) Hai vật chuyển động cùng chiều và xuất phát không cùng lúc:

Bước 1: Tính quãng đường xe đạp đi được trong 3 giờ

Bước 2: Tính số ki-lô-mét mà mỗi giờ xe máy gần xe đạp. (Hiệu vận tốc 2 xe)

Bước 3: Tính thời gian để xe máy đuổi kịp xe đạp = số ki-lô-mét xe đạp đi trước xe máy  : số ki-lô-mét mà mỗi giờ xe máy gần xe đạp.

 

Lời giải chi tiết:

a) Sau mỗi giờ xe máy gần xe đạp là:

                 36 – 12 = 24 (km)

Thời gian đi để xe máy đuổi kịp xe đạp là:

                48 : 24 = 2 (giờ)

b) Quãng đường xe đạp đi trước xe máy là:

               12 × 3 = 36 (km)

Sau mỗi giờ xe máy đến gần xe đạp là:

              36 – 12 = 24 (km)

Thời gian để xe máy đuổi kịp xe đạp là:

             36 : 24 = 1,5 (giờ)

              1,5 giờ = 1 giờ 30 phút.

                               Đáp số: 1 giờ 30 phút. 

 

Bài 2

Video hướng dẫn giải

 

 

Loài báo gấm có thể chạy với vận tốc \(120km/\)giờ. Hỏi với vận tốc đó báo gấm chạy trong \(\dfrac{1}{25}\) giờ được bao nhiêu ki-lô-mét ?

 

Phương pháp giải:

Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.

 

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Vận tốc: 120km/giờ

Thời gian: \(\dfrac{1}{25}\) giờ

Quãng đường: ... km?

Bài giải

Báo gấm chạy trong \(\dfrac{1}{25}\) giờ được số ki-lô-mét là:

               \(120 \times \dfrac{1}{25}=\dfrac{24}{5}=4,8 \; (km)\) 

                                    Đáp số: \(4,8km\). 

 

Bài 3

Video hướng dẫn giải

 

 

Một xe máy đi từ A lúc 8 giờ 37 phút với vận tốc 36 km/giờ. Đến 11 giờ 7 phút một ô tô cũng đi từ A đuổi theo xe máy với vận tốc 54km/giờ. Hỏi ô tô đuổi kịp xe máy lúc mấy giờ ?

 

Phương pháp giải:

Dạng bài: Hai xe chuyển động cùng chiều và xuất phát không cùng lúc:

Bước 1: Tính thời gian xe máy đi trước ô tô.

Bước 2: Tính quãng đường xe máy đi trước ô tô.

Bước 3: Tính số ki-lô-mét mà mỗi giờ ô tô gần xe máy. (Hiệu vận tốc 2 xe)

Bước 4: Tính thời gian đi để ô tô đuổi kịp xe máy 

Bước 5: Thời gian lúc ô tô đuổi kịp xe máy = thời gian lúc ô tô xuất phát + thời gian đi để ô tô đuổi kịp xe máy.

 

Lời giải chi tiết:

Thời gian xe máy đi trước ô tô là:

         11 giờ 7 phút – 8 giờ 37 phút = 2 giờ 30 phút 

Đổi: 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ 

Trong 2,5 giờ xe máy đi được quãng đường là:

                   36 × 2,5 = 90 (km)

Sau mỗi giờ, ô tô đến gần xe máy là:

                   54 – 36 = 18 (km) 

Thời gian để ô tô đuổi kịp xe máy là:

                  90 : 18 = 5 (giờ).

Ô tô đuổi kịp xe máy lúc:

        11 giờ 7 phút + 5 giờ = 16 giờ 7 phút 

                              Đáp số: 16 giờ 7 phút.

 

Bình chọn:
4.7 trên 525 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí