Toán lớp 5, giải toán lớp 5, giải bài tập sgk toán 5 CHƯƠNG I: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN ..

Toán lớp 5 trang 22 Luyện tập chung


Một lớp học có 28 học sinh, trong đó số em nam bằng 2/5 số em nữ. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu em nữ, bao nhiêu em nam?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Một lớp học có 28 học sinh, trong đó số em nam bằng \( \dfrac{2}{5}\) số em nữ. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu em nữ, bao nhiêu em nam?

Phương pháp giải:

Tìm số học sinh nam, học sinh nữ theo bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.

Lời giải chi tiết:

Ta có sơ đồ:

 

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

                \(2 + 5 = 7\) (phần)

Lớp học đó có số em nam là:

                \(28 : 7 × 2 = 8\) (em)

Lớp học đó có số em nữ là:

                \(28 - 8 = 20\) (em)

                             Đáp số: 8 em nam; 20 em nữ.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Tính chu vi một mảnh đất hình chữ nhật, biết chiều dài gấp 2 lần chiều rộng và hơn chiều rộng 15m.

Phương pháp giải:

- Tìm chiều dài, chiều rộng theo bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số.

- Tính chu vi = (chiều dài + chiều rộng) x 2

Lời giải chi tiết:

Ta có sơ đồ:

 

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

                      2 - 1 = 1 (phần)

Chiều rộng mảnh đất là

                     15 : 1 x 1 = 15 (m)

Chiều dài mảnh đất là:

                     15 x 2 = 30 (m)

Chu vi mảnh đất là:

                    (30 + 15) x 2 = 90 (m)

                                          Đáp số: 90m.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Một ô tô cứ đi 100 km thì tiêu thụ hết 12l xăng. Nếu ô tô đó đã đi quãng đường 50 km thì sẽ tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng?

Phương pháp giải:

Có thể giải bài toán bằng phương pháp tìm tỉ số:

- Tìm tỉ số giữa 100km và 50km.

- 100km gấp 50km bao nhiêu lần thì số xăng tiêu thụ khi đi hết 100km cũng gấp số xăng tiêu thụ khi đi hết 50km bấy nhiêu lần.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

100km: 12\(l\)

50km: ...\(l\) ?

Giải

100km gấp 50km số lần là:

            100 : 50 = 2 (lần)

Ô tô đi 50 km thì tiêu thụ hết số lít xăng là:

            12 : 2 = 6 (\(l\))

                            Đáp số: 6\(l\) xăng.

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Theo dự định, một xưởng mộc phải làm trong 30 ngày, mỗi ngày đóng được 12 bộ bàn ghế thì mới hoàn thành kế hoạch. Do cải tiến kĩ thuật, mỗi ngày xưởng đó đóng được 18 bộ bàn ghế. Hỏi xưởng mộc làm trong bao nhiêu ngày thì hoàn thành kế hoạch?

Phương pháp giải:

- Tính tổng số bộ bàn ghế xưởng đó phải đóng.

- Số ngày hoàn thành = Tổng số bộ bàn ghế phải đóng chia cho số bộ bàn ghế mỗi ngày xưởng sản xuất được theo thực tế.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Mỗi ngày 12 bộ bàn ghế: 30 ngày 

Mỗi ngày 18 bộ bàn ghế: ? ngày

Bài giải

Số bộ bàn ghế cần phải đóng là:

   12 × 30 = 360 (bộ)

Số ngày để xưởng đó hoàn thành kế hoạch là:

  360 : 18 = 20 (ngày)

         Đáp số: 20 ngày.

 


Bình chọn:
4.7 trên 207 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí