Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 2 - Vật lí 10

Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Vật lí 10

Đề bài

I – TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 4 điểm)    

Câu 1: Trong hệ tọa độ ( p,V) , đường đẳng nhiệt có dạng:

A. Đường parabol.

B. Đường thẳng đi qua gốc tọa độ.

C. Nửa đường thẳng có đường kéo dài đi qua gốc tọa độ.

D. Đường hypebol.

Câu 2: Động lượng của một ô tô được bảo toàn khi ô tô

A. chuyển động tròn đều.

B. giảm tốc.

C. tăng tốc.

D. chuyển động thẳng đều trên đường có ma sát.

Câu 3: Trong các biểu thức dưới đây, biểu thức nào không phù hợp với định luật Sác-lơ?

A. P~T           

B. P~t.                        

C. \(\dfrac{P}{T} = c{\rm{onst}}\).    

D. \(\dfrac{{{P_1}}}{{{T_1}}} = \dfrac{{{P_2}}}{{{T_2}}}\)

Câu 4: Chọn phát biểu đúng.Động năng của một vật tăng khi

A. vận tốc của vật v = const.

B. các lực tác dụng lên vật sinh công dương.

C. vận tốc của vật giảm.

D. các lực tác dụng lên vật không sinh công.

Câu 5: Biểu thức nào sau đây không phù hợp với quá trình đẳng nhiệt ?

A. V ~\(\dfrac{1}{P}\)    B. V ~ T .

C. P ~ \(\dfrac{1}{V}\)   D. P.V=const

Câu 6: Phát biểu nào dưới đây nói về nội năng là sai?

A. Nội năng là nhiệt lượng.

B. Nội năng là một dạng năng lượng.

C. Nội năng của một vật có thể tăng lên hoặc giảm đi.

D. Nội năng có thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác.

Câu 7: Một ôtô lên dốc có ma sát với vận tốc không đổi. Lực đã sinh công bằng 0 là

A. lực kéo của động cơ.

B. lực ma sát.

C. trọng lực.

D. phản lực của mặt dốc.

Câu 8: Động lượng của một ô tô được bảo toàn khi ô tô

A. chuyển động tròn đều.       

B. giảm tốc.

C. tăng tốc. 

D. chuyển động thẳng đều trên đường có ma sát.

Câu 9: Một vật có khối lượng m gắn vào đầu một lò xo đàn hồi có độ cứng k, đầu kia của lò xo cố định. Khi lò xo bị nén lại một đoạn Dl (Dl < 0) thì thế năng đàn hồi bằng:

A. \({W_t} =  - \dfrac{1}{2}k.{(\Delta l)^2}\).

B. \({W_t} = \dfrac{1}{2}k.\Delta l\).             

C. \({W_t} = \dfrac{1}{2}k.{(\Delta l)^2}\).

D. \({W_t} =  - \dfrac{1}{2}k.\Delta l\)

Câu 10: Biểu thức mô tả quá trình nén khí đẳng nhiệt là

A. Q + A = 0 với A < 0.

B. \(\Delta U\) = Q + A với \(\Delta U\)> 0; Q < 0; A > 0.

C. \(\Delta U\)=A với A > 0.

D. \(\Delta U\) = A + Q với A > 0; Q < 0.

Câu 11: Công thức không phù hợp với phương trình trạng thái của khí lí tưởng là

A. \(\dfrac{{PT}}{V} = c{\rm{onst}}\)

B. PV ~ T.                           

C. \(\dfrac{{{P_1}{V_1}}}{{{T_1}}} = \dfrac{{{P_2}{V_2}}}{{{T_2}}}\).

D. \(\dfrac{{PV}}{T} = c{\rm{onst}}\).

Câu 12: Phát biểu nào dưới đây nói về chuyển động của phân tử là sai?

A. Các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao.

B. Chuyển động của phân tử là do lực tương tác phân tử gây ra.

C. Các phân tử khí lí tưởng chuyển động theo đường thẳng.

D. Các phân tử chuyển động không ngừng.

II.TỰ LUẬN( 6 điểm)

Bài 1: (2 điểm ).

Một xe ô tô có khối lượng m = 4 tấn đang chạy với vận tốc 36km/h thì lái xe thấy có một chướng ngại vật ở cách 10 m và đạp phanh.

a. Đường khô, lực hãm bằng 22000N,  xe dừng cách chướng ngại vật bao nhiêu ?

b. Đường ướt, lực hãm bằng 8000N, tính động năng và vận tốc của xe lúc va vào chướng ngại vật ?

Bài 2: (2 điểm ).

Một nhiệt lượng kế bằng đồng thau có khối lượng 128g chứa 210g nước ở nhiệt độ 8,4oC. Người ta thả một miếng  kim loại có khối lượng 192g đã nung nóng đến 100oC vào nhiệt lượng kế. Xác định nhiệt dung riêng của miếng kim loại, biết nhiệt độ khi có sự cân bằng nhiệt là 21,5oC. Nhiệt dung riêng của đồng thau là 0,128.103J/kg.độ, của nước là 4,19.103J/kg.độ.

Bài 3 : (2 điểm )

Hệ số nở dài của thanh kim loại bằng đồng là 18.10-6 K-1, của thanh kim loại bằng sắt là 12.10-6 K-1. Tổng chiều dài ban đầu của thanh đồng và thanh sắt ở nhiệt độ OoC là 5m và hiệu chiều dài của hai thanh kim loại  không đổi theo nhiệt độ. Xác định chiều dài ban đầu của mỗi thanh ở nhiệt độ 0oC.

Lời giải chi tiết

I.TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

1

2

3

4

5

D

D

B

B

B

6

7

8

9

10

A

D

D

C

C

11

12

 

A

C

II. Tự luận

Bài 1 : Một xe ô tô có khối lượng m=4 tấn đang chạy với vận tốc 36km/h thì lái xe thấy có một chướng ngại vật ở cách 10 m và đạp phanh.

a. Đường khô, lực hãm bằng 22000N,  xe dừng cách chướng ngại vật bao nhiêu ?

Viết công thức của định lý động năng Wđ2-Wđ1=A=-F.S

\(\dfrac{1}{2}mv_2^2 - \dfrac{1}{2}mv_1^2 =  - F.S\)            

Xe dừng lại v2=0 => S=\(\dfrac{{mv_1^2}}{{2F}}\) \( \approx \) 9,1m  

b. Đường ướt, lực hãm bằng 8000N, tính động năng và vận tốc của xe lúc va vào chướng ngại vật ?

Wđ2-Wđ1=A=-F.S => Wđ2= Wđ1 -F.S 

Thay số tính được      Wđ2=120.000J=120KJ            

Wđ2= \(\dfrac{1}{2}mv_2^2\) tính được v2 \( \approx \) 7,75 m/s    

Bài 2: Một nhiệt lượng kế bằng đồng thau có khối lượng 128g chứa 210g nước ở nhiệt độ 8,4oC. Người ta thả một miếng  kim loại có khối lượng 192g đã nung nóng đến 100oC vào nhiệt lượng kế. Xác định nhiệt dung riêng của miếng kim loại, biết nhiệt độ khi có sự cân bằng nhiệt là 21,5oC. Nhiệt dung riêng của đồng thau là 0,128.103J/kg.độ, của nước là 4,19.103J/kg.độ.

Q= m1C1(t - t1); Q= m2C2(t - t1); Q= m3C3(t - t3)            

Viết phương trình cân bằng nhiệt Q+ Q+ Q3=0

=>\({C_3} = \dfrac{{({m_1}{C_1} + {m_2}{C_2})(t - {t_1})}}{{{m_3}({t_3} - t)}}\) \( \approx \)  0,78.103J/kg.độ

Bài 3: Hệ số nở dài của thanh kim loại bằng đồng là 18.10-6 K-1, của thanh kim loại bằng sắt là 12.10-6 K-1. Tổng chiều dài ban đầu của thanh đồng và thanh sắt ở nhiệt độ 0oC là 5m và hiệu chiều dài của hai thanh kim loại không đổi theo nhiệt độ. Xác định chiều dài ban đầu của mỗi thanh ở nhiệt độ 0oC.

L01 + l02 = 5m (1)                    

l= l01 (1 + α1t); l= l02(1 + α1t);

l- l= l01 – l02 +(l01α– l01α1)t                                     

Hiệu chiều dài của hai thanh kim loại không đổi theo nhiệt độ

( l- l= l01 – l02) =>l01α– l01α= 0   

=>\(\dfrac{{{l_{01}}}}{{{l_{02}}}} = \dfrac{{{\alpha _2}}}{{{\alpha _1}}} = \dfrac{2}{3}\)(2)

=> l01 = 2m ; l02 = 3m   

Xem lời giải chi tiết đề thi học kì 1 tại Tuyensinh247.com

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 10 - Xem ngay

Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 2 - Vật lí 10 Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 2 - Vật lí 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Vật lí 10

Xem chi tiết
Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 2 - Vật lí 10 Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 2 - Vật lí 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Vật lí 10

Xem chi tiết
Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 2 - Vật lí 10 Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 2 - Vật lí 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Vật lí 10

Xem chi tiết
Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 2 - Vật lí 10 Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 2 - Vật lí 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Vật lí 10

Xem chi tiết
Lý thuyết chuyển động thẳng biến đổi đều Lý thuyết chuyển động thẳng biến đổi đều

I. Vận tốc tức thời – Chuyển động thẳng biến đổi đều

Xem chi tiết
Lý thuyết sai số của phép đo các đại lượng vật lí Lý thuyết sai số của phép đo các đại lượng vật lí

I. Phép đo các đại lượng vật lí. Hệ đơn vị SI

Xem chi tiết
Báo cáo thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do Báo cáo thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do

1. Trả lời câu hỏi: Sự rơi tự do là gì ? Nếu đặc điểm của chuyển động rơi tự do và viết công thức tính gia tốc rơi tự do ?...

Xem chi tiết
Bài 11 trang 34 SGK Vật lí 10 Bài 11 trang 34 SGK Vật lí 10

Giải bài 11 trang 34 SGK Vật lí 10. Một quạt máy quay với tần số 400 vòng /phút. Cánh quạt dài 0,8 m. Tính tốc độ dài và tốc độ góc của một điểm ở đầu cánh quạt.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu