Chương 6 Đất và sinh vật trên Trái Đất

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Lý thuyết lớp đất và các nhân tố hình thành đất. Một số nhóm đất điển hình

Lý thuyết lớp đất và các nhân tố hình thành đất. Một số nhóm đất điển hình Địa lí 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 178 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

1. Dựa vào hình 19.1 và thông tin trong bài, em hãy: - Cho biết các thành phần chính của đất. - Thành phần nào chiếm tỉ lệ lớn nhất. - Thành phần nào quan trọng nhất. 2. Dựa vào hình 19.2 và thông tin trong bài, em hãy cho biết: - Có mấy tầng đất chính? - Tầng nào chứa chất mùn và có nhiều chất dinh dưỡng?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 179 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào hình 19.3 và thông tin trong bài, em hãy cho biết những ảnh hưởng của con người đến đất theo hướng tiêu cực hoặc tích cực.

Xem lời giải

Lý thuyết sinh vật và sự phân bố các đới thiên nhiên. Rừng nhiệt đới

Lý thuyết sinh vật và sự phân bố các đới thiên nhiên. Rừng nhiệt đới Địa lí 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 182 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào hình 20.1, 20.2 và nội dung trong bài học, em hãy cho ví dụ về sự đa dạng của thế giới sinh vật ở lục địa và đại dương mà em biết.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 183 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào hình 20.3, em hãy xác định trên bản đồ các đới thiên nhiên trên thế giới.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 184 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào hình 20.4, em hãy nhận xét về các tầng cây của rừng mưa nhiệt đới.

Xem lời giải

Bài 1 phần luyện tập trang 185 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy kể tên một số loài sinh vật trên cạn và dưới nước mà em biết

Xem lời giải

Bài 2 phần luyện tập trang 185 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Kể tên một số rừng nhiệt đới mà em biết.

Xem lời giải

Bài vận dụng trang 185 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy sưu tầm các thông tin về một số vườn quốc gia mà em biết để chứng minh sự đa dạng của động vật và thực vật.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 180 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào hình 19.4, em hãy kể tên: - Một số nhóm đất điển hình trên thế giới. - Các nhóm đát điển hình ở lục địa Á – Âu và lục địa Phi.

Xem lời giải

Lý thuyết thực hành tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tài liệu và tham quan địa phương

Lý thuyết thực hành tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tài liệu và tham quan địa phương Địa lí 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi trang 186 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào hình 21.1 và nội dung bài học, em hãy cho biết các bước tiến hành tham quan tại địa phương? Theo em bước nào cần quan tâm nhiều nhất. Vì sao?

Xem lời giải

Bài luyện tập trang 181 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy cho biết: - Vai trò của lớp đất đối với sinh vật (thực vật, động vật,…). - Nhân tố nào đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành đất? Giải thích vì sao em chọn nhân tố đó?

Xem lời giải

Bài vận dụng trang 181 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào nội dung đã học và hiểu biết của mình, em hãy sưu tầm những thông tin liên quan đến những nhóm đất chính ở Việt Nam.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất