Chương 6 Đất và sinh vật trên Trái Đất

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Trả lời câu hỏi mục 1 trang 186 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 186 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Dựa vào hình 19.1 và thông tin trong bài, em hãy: - Cho biết các thành phần chính của đất. - Thành phần nào chiếm tỉ lệ lớn nhất. - Thành phần nào quan trọng nhất.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 186 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 186 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo.Dựa vào hình 19.4, em hãy kể tên: - Một số nhóm đất điển hình trên thế giới. - Các nhóm đát điển hình ở lục địa Á – Âu và lục địa Phi.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 187 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 187 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Dựa vào hình 19.3 và thông tin trong bài, em hãy cho biết những ảnh hưởng của con người đến đất theo hướng tiêu cực hoặc tích cực.

Xem lời giải

Bài 1 trang 189 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Giải bài 1 phần Luyện tập - vận dụng trang 189 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Em hãy cho biết: - Vai trò của lớp đất đối với sinh vật (thực vật, động vật,…) - Nhân tối nào đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành đất? Giải thích vì sao em chọn nhân tố đó?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 190 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 190 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Dựa vào hình 20.3 em hãy xác định trên bản đồ các đới thiên nhiên trên thế giới.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 191 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 191 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Dựa vào hình 20.3 em hãy xác định trên bản đồ các đới thiên nhiên trên thế giới.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 192 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 192 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Dựa vào hình 20.4, em hãy nhận xét về các tầng cây của rừng mưa nhiệt đới

Xem lời giải

Bài 1 trang 193 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Giải bài 1 phần Luyện tập - vận dụng trang 193 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Em hãy kể tên một số loài sinh vật trên cạn và dưới nước mà em biết

Xem lời giải

Bài 2 trang 193 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Giải bài 2 phần Luyện tập - vận dụng trang 193 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Kể tên một số rừng nhiệt đới mà em biết.

Xem lời giải

Bài 3 trang 193 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Giải bài 3 phần Luyện tập - vận dụng trang 193 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Em hãy sưu tầm các thông tin về một số vườn quốc gia mà em biết để chứng minh sự đa dạng của động vật và thực vật.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 194 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 194 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Dựa vào hình 21.1 và nội dung bài học, em hãy cho biết các bước tiến hành tham quan tại địa phương? Theo em bước nào cần quan tâm nhiều nhất. Vì sao?

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài